หาดบานชื่น หาดบานชื่น
1,252 view


ผลการดำเนินงาน ชายหาดปลอดบุหรี
: หาดบานชื่น ต.ไม้รูด อ.คลองใหญ่ จ.ตราด มีความยาวชายหาดประมาณ 1,000 เมตร
ผลการดำเนินงานของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
: ในช่วง 1 พฤศจิกายน – 13 ธันวาคม 2560 ลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์ 7 ครั้ง ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ 4 จุด จัดพื้นที่สูบบุหรี่ 2 จุด รวบรวมก้นบุหรี่ได้ 1,517 ชิ้น