ผลการดำเนินงานโครงการป่าในเมือง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
805 view

สทช. ลำดับ ชื่อโครงการ พื้นที่ดำเนินการ ตำบล อำเภอ จังหวัด เนื้อที่ (ไร่) 
1 1 โครงการป่าชายเลนรักษ์ธรรมชาติ บ้านท่าโสม ม.1 บ้านท่าโสม ท่าโสม เขาสมิง ตราด 170
2 2 โครงการป่าในเมืองบางแสนอ่างศิลา จ.ชลบุรี   แสนสุข เมืองชลบุรี ชลบุรี 40
2 3 โครงการป่าในเมืองคลองบ้านอำเภอ   นาจอมเทียน สัตหีบ ชลบุรี 30
6 4 โครงการป่าในเมืองเกาะคณฑี ม1, ม.2 ปากน้ำ เมืองระนอง ระนอง 480
6 5 โครงการป่าในเมือง บ้านกระโสม จังหวัดพังงา “ประตูสู่อ่าวพังงา” Ao Phang-nga Gatew บ้านกระโสม กะโสม ตะกั่วทุ่ง พังงา 500
7 6 โครงการป่าในเมืองอเนกประสงค์จังหวัดสตูล ม.3 คลองขุด เมือง สตูล 160
10 7  โครงการป่าในเมืองจังหวัดกระบี่ "แหล่งศึกษาเรียนรู้พันธุกรรมพืชและประวัติศาสตร์ท้องถิ่นบ้านไหนหนัง
เฉลิมพระเกียรติ" สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ม.3 เขาคราม เมือง กระบี่ 1,500 
10 8 โครงการรัษฎาป่าในเมือง (Ratsada Green in the City) "ท่องป่าชายเลน ถิ่นเกาะสิเหร่ แลลิงอิงธรรมชาติ" ม.1 , ม.4 รัษฎา เมืองภูเก็ต ภูเก็ต 675
รวม 3,555 

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง