ป่าในเมือง การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ป่าชายเลน (จังหวัดสตูล) ป่าในเมือง การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ป่าชายเลน (จังหวัดสตูล)
1,999 view

ความสำคัญของพื้นที่
          ป่าในเมือง หมู่ที่ 3 ต.ตำมะลัง อ.เมือง จ.สตูล สภาพพื้นที่เป็นที่ราบ ดินเป็นดินเลน มีน้ำทะเลท่วมถึง มีพันธุ์ไม้ป่าชายเลนตามธรรมชาติ ได้เเก่ โกงกางใบใหญ่ โกงกางใบเล็ก ลำเเพน ตะบูนดำ ตะบูนขาว เเสมดำโปรง ถั่วและเป็นพื้นที่ป่าชายเลนซึ่งหน่วยงานของรัฐได้ดำเนินการปลูกฟื้นฟูบริเวณดินเลนงอกใหม่เพิ่มเติมอีกส่วนหนึ่ง เป็นพื้นที่ใกล้เมืองสตูลที่ให้นักท่องเที่ยวเยี่ยมชมพันธุ์ไม้ป่าชายเลน สัตว์ในป่าชายเลน เช่น ปูก้ามดาบ ปลาตีน นก และค่างแว่น

 

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง