ป่าในเมือง ป่าชายเลนลุ่มน้ำปะเหลียน แหล่งโอโซน (จังหวัดตรัง) ป่าในเมือง ป่าชายเลนลุ่มน้ำปะเหลียน แหล่งโอโซน (จังหวัดตรัง)
2,070 view

ความสำคัญของพื้นที่
          ป่าในเมือง หมู่ที่ 6 และหมู่ที่ 8 ต.ทุ่งกระบือ และหมู่ที่ 10 ต.ทุ่งค่าย อ.ย่านตาขาว จ.ตรัง สภาพพื้นที่เป็นที่ราบ ดินเป็นดินเลน มีพันธุ์ไม้ป่าชายเลนหลายชนิด มีน้ำทะเลท่วมถึง พันธุ์ไม้ได้เเก่ โกงกางใบใหญ่ โกงกางใบเล็ก ลำเเพน ฝาดดอกเเดง ตะบูนดำ ตะบูนขาว พังกาหัวสุมดอกเเดง เเสมดำ โปรง หงอนไก่ทะเล และมีจุดเด่นให้นักท่องเที่ยวเยี่ยมชม คือ "น้ำตก น้ำเค็ม" ตั้งอยู่ภายในวงล้อมของผืนป่าชายเลนขนาดใหญ่ที่ยังคงความเป็นธรรมชาติสมบูรณ์ สลับกับโขดหินน้อยใหญ่รูปร่างแปลกตา

 

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง