ป่าในเมือง โครงการป่าในเมือง (จังหวัดพังงา) ป่าในเมือง โครงการป่าในเมือง (จังหวัดพังงา)
1,837 view


ป่าในเมือง 
          พื้นที่โครงการป่าในเมืองตั้ง อยู่บริเวณบ้านวังหม้อแกง ตำบลท้ายช้าง อำเภอเมือง จังหวัดพังงา เป็นสวนป่าชายเลนในเมืองที่มีความหลากของพันธุ์ไม้ป่าชายเลน เช่น โกงกาง ตะบูนดำ หงอนไก่ทะเล และลำแพนเป็นต้น นอกจากนี้ยังเป็นที่ตั้งของตลาดชุมชน เป็นจุดท่องเที่ยวชมธรรมชาติมีกิจกรรมขี่ม้าชมป่าชายเลนตามเส้นทางภายในป่าชายเลน พร้อมป้ายแสดงพันธุ์ไม้เพื่อสื่อความหมายธรรมชาติ
 

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง