ที่ตั้งโครงการ ที่ตั้งโครงการ
1,057 view

 

 

 

ที่ตั้งโครงการ
          ป่าในเมืองจังหวัดระนอง  ตั้งอยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าคลองหัวเขียวและป่าคลองเกาะสุย  ท้องที่ชุมชนด่านท่าเมือง  ตำบลเขานิเวศน์  ท้องที่บ้านเขานางหงส์  หมู่ที่ 5 ตำบลปากน้ำ และท้องที่หมู่ที่ 2 ตำบลบางนอน  อำเภอเมืองจังหวัดระนอง เนื้อที่รวม 2,080  ไร่

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง