ความสำคัญพื้นที่ ความสำคัญพื้นที่
1,100 view

 

 

ความสำคัญของพื้นที่
          ป่าในเมืองบ้านแหลมโพธิ์ – แหลมทรายเป็นพื้นที่ป่าชายเลนที่ติดกับทะเลและริมคลอง  มีลักษณะเป็นแนวยาวตลอดชายฝั่ง พันธุ์ไม้ป่าชายเลนหลากหลายชนิด ได้แก่ โกงกางใบเล็ก โกงกางใบใหญ่ แสม ปรง ถั่ว เป็นต้น ในพื้นที่มีเส้นทางเดินศึกษาธรรมชาติ ระยะทาง 180 เมตร ศาลาเรียนรู้ ป้ายสื่อความหมาย มีพันธุ์สัตว์นานาชนิด พื้นที่อยู่ใกล้หาดแหลมโพธิ์ และตลาดประชารัฐชุมชนบ้านแหลมโพธิ์ ซึ่งในแต่ละวันมีนักท่องเที่ยวและประชาชนมาเยี่ยมชม พักผ่อน และศึกษาเรียนรู้ระบบนิเวศทางทะเลและชายฝั่งอย่างต่อเนื่อง เป็นแหล่งท่องเที่ยวสำคัญของอำเภอไชยา

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง