ความสำคัญพื้นที่ ความสำคัญพื้นที่
765 view

          หาดทรายดำหนึ่งเดียวในสยามเป็นแหล่งท่องเที่ยวชายฝั่งทะเลแห่งใหม่และมีความสำคัญมาก เพราะเป็นหาดทรายดำหนึ่งในสยามอยู่ที่จังหวัดตราด และมี 5 แห่งทั่วโลก อีก 4 แห่ง ได้แก่ Hualien - Taitung ไต้หวัน, Pulau Lang Kaiwi มาเลเซีย, ทางตอนเหนือของแคลิฟอร์เนีย และ Waianapanapa Beach ฮาวาย (Maui) ปัจจุบันสถานที่แห่งนี้ได้รับความสนใจจากนักท่องเที่ยวสูงสุด  19,000 คน/เดือน  หาดทรายดำเป็นบริเวณที่มีทรายดำ ซึ่งเป็นเอกลักษณ์โดดเด่น ทรายดำแห่งนี้มีชื่อทางวิชาการว่า ไลโมไนต์ (Limonite) มีสูตรทางเคมีว่า Fe2O33H2O ลักษณะเป็นสีน้ำตาลแดงไปจนถึงสีดำ เป็นแร่ที่ที่เกิดจากการยุบสลายตัวของเศษเหมือง และเปลือกหอย ผสมด้วยควอตซ์หรือซิลิกา (SiO2) หรือเป็นการผุกร่อนของเหล็ก  ในทางการแพทย์ไม่มีผลทาง การรักษาโรค เป็นตะกอนทรายดำสะสมตัวอยู่บนพื้นโคลนชายฝั่งทะเลทั้งนอกชายฝั่งออกไป และในเขตพื้นที่ป่าชายเลนเกิดเป็นหาดทรายสีดำที่มีความสวยงาม มีลักษณะทางกายภาพ ชีวภาพที่อุดมสมบูรณ์ ประกอบด้วย พันธุ์ไม้ป่าบก ป่าชายหาดป่าชายเลน รวมทั้งสิ่งมีชีวิตต่าง ๆ ที่มีความสำคัญต่อระบบนิเวศป่าชายเลน อีกทั้งเป็นพื้นที่ทำประมงชายฝั่งพื้นบ้านของชุมชน และเป็นแหล่งท่องเที่ยวพักผ่อนหย่อนใจที่สำคัญ แต่เนื่องจากภาคบริการท่องเที่ยวในพื้นที่มีการขยายตัวอย่างรวดเร็ว
          ในขณะที่มีการเพิ่มขึ้นของนักท่องเที่ยวอย่างต่อเนื่องหาดทรายดำเป็นสถานที่ที่เป็นประโยชน์สำหรับนักเรียน นักศึกษา นักวิจัย หรือประชาชนทั่วไป ได้เข้ามาศึกษา เรียนรู้และยังเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ป่าชายเลน หรือสถานที่พักผ่อนหย่อนใจที่มีความสำคัญของจังหวัดตราด ประกอบกับได้มีหน่วยงานต่าง ๆ ได้ขอใช้สถานที่บริเวณนี้จัดกิจกรรมด้านต่าง ๆ อยู่เป็นประจำ เช่น เข้าค่ายเชิงอนุรักษ์ การศึกษาดูงานด้านป่าชายเลน เป็นต้น ดังนั้นการทำความสะอาดชายหาดและเก็บขยะบริเวณชายหาด รวมทั้งการเพิ่มให้มีเส้นทางศึกษาธรรมชาติหาดทรายดำและป่าชายเลน ป้ายพันธุ์ไม้ป่าชายเลนสองภาษา ม้านั่งพักผ่อนต่าง ๆ จึงเป็นแนวทางหนึ่งในการที่จะพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่ โดยเฉพาะการมีส่วนร่วมของชุมชนทั้งในและนอกพื้นที่ ซึ่งจะทำให้เกิดการศึกษาเรียนรู้และการท่องเที่ยวที่มีคุณภาพ เป็นประโยชน์ และเกิดความยั่งยืน

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง