การท่องเที่ยว การท่องเที่ยว
516 view

          กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ได้มีแนวทางการจัดการการใช้ประโยชน์พื้นที่หมู่เกาะมันเพื่อการนันทนาการโดย เกาะมันในจะเน้นกิจกรรมการเรียนรู้ สร้างจิตสำนึกด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลให้แก่นักท่องเที่ยว และส่งเสริมให้การท่องเที่ยวบนเกาะมันกลางและเกาะมันนอกเป็นการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ โดยเกาะมันนอกและเกาะมันกลางซึ่งมีรีสอร์ทตั้งอยู่เกาะละหนึ่งแห่ง มีจำนวนห้องพัก 41 ห้อง ตั้งอยู่ทางทิศใต้ของเกาะมันกลาง และทิศตะวันตกของเกาะมันนอก บนเกาะไม่มีกระแสไฟฟ้าและน้ำจืด แต่มีสิ่งอำนวยความสะดวกขั้นพื้นฐาน รีสอร์ทจะต้องขนน้ำจืดมาใช้ที่เกาะและต้องปั่นกระแสไฟฟ้าใช้เอง รีสอร์ทมีเรือรับส่งนักท่องเที่ยววันละ 1 รอบ โดยมีเรือเล็กมารับเข้าเกาะเนื่องจากมีแนวปะการังหน้าหาด และสามารถรับนักท่องเที่ยวทั้งพักค้าง และมาท่องเที่ยวเล่นน้ำดำน้ำได้โดยไม่ต้องพักค้าง กิจกรรมสันทนาการบริการนักท่องเที่ยวมีทั้งการดำน้ำดูปะการังน้ำตื้น เรือคายัค สปีดโบ้ท ตกปลา และเส้นทางเดินศึกษาธรรมชาติรอบเกาะมันนอกปัจจุบันมีกิจกรรมดูนกบนเกาะมันในซึ่งเริ่มเป็นที่นิยมตั้งแต่ปี 2555 เนื่องจากมีรายงานการพบนกหลายชนิดที่หายากบนเกาะ เช่น นกแต้วแล้วพันธุ์จีน (Fairy Pitta) และนกอพยพที่หายากอีกหลายชนิด เช่น นกแซวสวรรค์หางดำ (Japanese Paradise-flycatcher) ที่มีเส้นทางอพยบผ่านเกาะมันในระหว่างเดือนเมษายน-พฤษภาคม และมีแนวโน้มใกล้ถูกคุกคาม (NT) ในบัญชีแดงของสหภาพเพื่อการอนุรักษ์ธรรมชาติ และอยู่ในบัญชีที่ 2 ของอนุสัญญาว่าด้วยการอนุรักษ์ชนิดพันธุ์สัตว์ป่าที่อพยพย้ายถิ่น (CMS) (สมาคมอนุรักษ์นกและธรรมชาติแห่งประเทศไทย, 2559) ข้อมูลจากการสัมภาษณ์ผู้ประกอบการเรือ และผู้ประกอบการท่าเรือโดยสารท่องเที่ยวทางทะเลจังหวัดระยอง (กรมเจ้าท่า, 2558) พบว่าจังหวัดระยองมีท่าเทียบเรือท่องเที่ยวทางทะเล 9 แห่ง เส้นทางเดินเรือ 9 เส้น จำนวนเรือ 187 ลำ มีจำนวนเที่ยวเรือ 2,672 เที่ยวเรือต่อปี จำนวนผู้โดยสาร 137,880 คนต่อปี
          จากการเก็บข้อมูลระหว่างปี 2549-2557 พบว่าจำนวนเรือท่องเที่ยวทางทะเลใน จ.ระยอง เพิ่มขึ้นจาก 95 ลำ ในปี 2549 เป็น 187 ลำ ในปี 2557 แต่จำนวนเที่ยวเรือลดลงจาก 19,224 เที่ยวต่อปีในปี 2549 เป็น 2,672 เที่ยวต่อปี ในปี 2557 และจำนวนผู้โดยสารเรือทางทะเล ลดลงจาก 398,160 คนในปี 2549 เป็น 137,880 คน ในปี 2557 เช่นกันในส่วนของข้อมูลแยกตามเส้นทางเดินเรือท่องเที่ยวหมู่เกาะมัน พบเส้นทางเดินเรือ ท่าเรืออ่าวมะขามป้อม-เกาะมันใน-เกาะมันนอก และเส้นทางท่าเรือท่าเรือแหลมตาล-เกาะมันนอก แต่พบว่ามีการเก็บข้อมูลจากท่าเรืออ่าวมะขามป้อมเพียงเส้นทางเดียว ซึ่งมีข้อมูลรายปี (กรมเจ้าท่า, 2555; 2556; 2557; 2558) ดังนี้
          ปี 2554 ผู้โดยสารท่าเรืออ่าวมะขามป้อม จำนวนเรือ 1 ลำ จำนวนเที่ยว 252 เที่ยวต่อปี จำนวนนักท่องเที่ยว 11,760 คน
          ปี 2555 ผู้โดยสารท่าเรืออ่าวมะขามป้อม จำนวนเรือ 1 ลำ จำนวนเที่ยว 306 เที่ยวต่อปี จำนวนนักท่องเที่ยว 13,140 คน
          ปี 2556 ผู้โดยสารท่าเรืออ่าวมะขามป้อม จำนวนเรือ 1 ลำ จำนวนเที่ยว 360 เที่ยวต่อปี จำนวนนักท่องเที่ยว 15,120 คน
          ปี 2557 ผู้โดยสารท่าเรืออ่าวมะขามป้อม จำนวนเรือ 1 ลำ จำนวนเที่ยว 360 เที่ยวต่อปี จำนวนนักท่องเที่ยว 15,120 คน

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง