ฟองน้ำทะเล ฟองน้ำทะเล
616 view

          พบฟองน้ำทะเลบริเวณเกาะโลซินจำนวน 11 วงศ์ 18 ครอบครัว 21 ชนิด กลุ่มฟองน้ำที่พบเด่นได้แก่ Order Haplosclerida  พบฟองน้ำทั้งสิ้น 7 ชนิด Family ที่เด่นใน Order นี้คือ Petrosiidae พบฟองน้ำทั้งสิ้น 3 ชนิด ทั้งหมดเป็นชนิดที่สามารถพบได้ทั่วไปตามแนวปะการัง ได้แก่ ฟองน้ำครก (Petrosia (Petrosia) sp. "vase" และ Xestospongiatestudinaria ) พบกระจายอยู่ทั่วไป มีปลิงใสชนิด Synaptula sp. อาศัยร่วมอยู่ด้วย และฟองน้ำเคลือบสีน้ำตาล (Petrosia (Petrosia) sp.1) ส่วนใหญ่พบขึ้นเคลือบบนก้อนปะการังตายหรือโขดหิน รองลงมาคือ Order Poecilosclerida พบฟองน้ำทั้งสิ้น 3 ชนิด

รายชื่อฟองน้ำที่พบบริเวณแนวปะการังเกาะโลซิน

ตัวอย่างฟองน้ำชนิดเด่นที่พบบริเวณแนวปะการังเกาะโลซิน

Oceanapia sagittaria Xestospongia testudinaria

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง