สัตว์กลุ่มหอย สัตว์กลุ่มหอย
487 view

           บริเวณแนวปะการังเกาะโลซิน พบหอยฝาเดียว (Gastropoda) จำนวน 16 ชนิด ซึ่งทำหน้าที่เป็น Grazer ให้กับแนวปะการัง เช่น หอยตาวัว กลุ่มทากเปลือยซึ่งเป็นกลุ่มหอยฝาเดียวที่ไม่มีเปลือกสามารถพบได้ทั่วไปในแนวปะการังของเกาะโลซิน อย่างไรก็ตามไม่ปรากฏหอยที่เป็นผู้ล่า (predatory gastropod) ในการสำรวจแต่อย่างใด หอยสองฝาที่พบบริเวณเกาะโลซิน เป็นกลุ่มหอยมุกจาน (Pinnidae) ซึ่งอาศัยโดยการสร้างใยยึดเกาะ (byssus thread) ส่วนกลุ่มหอยมือหมี (Ostreidae) ยึดกับพื้นที่โดยการสร้างหินปูน (cementation) นอกจากนี้ยังพบหอยสองฝาที่อาศัยในก้อนปะการัง เช่น หอยแครงปะการัง (Arcidae)

รายชื่อชนิดสัตว์กลุ่มหอยบริเวณแนวปะการังเกาะโลซิน

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง