สัตว์กลุ่มครัสเตเชีย (Crustaceas) สัตว์กลุ่มครัสเตเชีย (Crustaceas)
403 view

สัตว์กลุ่มครัสเตเชีย (Crustaceas)
          
จากการสำรวจพื้นที่แนวปะการังบริเวณเกาะโลซิน พบสัตว์ในกลุ่มครัสเตเชียน้อยมากเนื่องจากสัตว์กลุ่มนี้มักหลบซ่อน (Hiding animals) อยู่ภายในซอก หรือใต้โขดปะการัง หรือบริเวณพื้นที่มีการแตกหักของปะการัง และชอบออกหากินในเวลากลางคืน อย่างไรก็ตามลักษณะนิสัยของสัตว์กลุ่มนี้ มักพบอาศัยในบริเวณที่มีซากของปะการังทับถม เนื่องจากมีความซับซ้อนของที่อยู่อาศัยมากกว่า แต่แนวปะการังส่วนใหญ่บริเวณเกาะโลซินเป็นแนวปะการังที่มีชีวิต ซึ่งส่วนใหญ่เป็นปะการังเขากวาง (Acroporidae) จึงไม่ใช่ที่อาศัยที่เหมาะสมของสัตว์กลุ่มครัสเตเชีย ทำให้ปริมาณการพบสัตว์กลุ่มนี้น้อยกว่าแนวปะการังแหล่งอื่นๆ

          สัตว์กลุ่มครัสเตเชียนจากการสำรวจสามารถ แบ่งเป็นสองกลุ่มเด่น คือกลุ่มปู และกุ้ง โดยในส่วนของข้อมูลกลุ่มปูพบทั้งหมด 5 วงศ์ 6 ชนิด คือ วงค์ Majidae ปูแมงมุมขอบหนาม (Schizophrys aspera) และปูแต่งตัว (Decorator Crab) วงค์ Trapeziidae ปูปะการังก้ามดำ (Trapezia cymodoce) วงค์ Carpiliidae ปูใบ้ปะการังจุด (Carpilius maculatus) วงศ์ Xanthidae ปูใบ้หลังเต่า (Atergatis integerrimus) และปูเสฉวนอีกหนึ่งชนิด วงค์ Diogenidae ปูเสฉวนขน (Dardanus lagopodes) ในส่วนของกลุ่มกุ้งพบเพียงชนิดเดียวคือ วงศ์ Rhynchocinetidae กุ้งมดแดง (Rhynchocinetes durbanensis)

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง