ปะการัง ปะการัง
562 view

          เกาะโลซินเป็นกองหินกลางทะเลที่มียอดโผล่พ้นน้ำเพียงเล็กน้อย กองหินลาดลึกลงสู่พื้นทะเล มีแนวปะการังก่อตัวรอบกองหินเป็นพื้นที่ประมาณ 6,400 ตารางเมตร ณ ความลึกประมาณ 7 เมตร พบโคโลนีปะการังเล็กน้อย ที่ความลึกมากกว่า 10 เมตร พบปะการังก่อตัวหนาแน่น บางบริเวณปะการังสามารถก่อตัวเป็นแนวและลาดลงถึงความลึกประมาณ 30-35 เมตร นอกแนวปะการังเป็นพื้นทราย
​          ลักษณะทั่วไปของแนวปะการังด้านทิศตะวันตกและด้านใต้ของเกาะโลซิน มีความกว้างประมาณ 200 เมตร เป็นด้านที่มีการพัฒนาของแนวปะการังขึ้นได้หนาแน่นกว่าด้านตะวันออกและด้านเหนือซึ่งเป็นด้านที่ได้รับอิทธิพลจากลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ แนวปะการังด้านตะวันออกและด้านเหนือของเกาะโลซิน พบแนวปะการังกว้างประมาณ 20-30 เมตร มีลักษณะเป็นผาหิน มีความลาดชันสูง เป็นจุดที่รับแรงปะทะจากคลื่นลมที่เกิดจากลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือโดยตรง จึงเป็นแนวโขดหินที่มีการพัฒนาของแนวปะการังที่มีความหนาแน่นน้อยกว่าด้านตะวันตกและด้านใต้ของเกาะโลซิน
​          แนวปะการังด้านตะวันตกและด้านทิศใต้ของเกาะโลซินมีลักษณะคล้ายคลึงกัน ที่ระดับลึก 8-15 เมตร ปะการังขึ้นบนโขดหิน มีปะการังที่มีชีวิต 40% ปะการังตาย 10% และพื้นหิน 50% ปะการังกลุ่มเด่น คือปะการังโขด (Porites lutea) ปะการังดอกกะหล่ำ (Pocillopora damicornis) ถัดลึกลงมาตั้งแต่ที่ระดับ 15 เมตรจนถึง 30 เมตร เป็นบริเวณที่ปะการังขึ้นหนาแน่นมาก (true reef) มีปะการังที่มีชีวิตประมาณ 70% มีเศษซากปะการังกระจายบนพื้นทราย 30% ปะการังที่พบโดดเด่นจุดนี้ ได้แก่ กลุ่มปะการังเขากวาง (Acroporidae) เช่น (Acropora intermedia, A. grandis) ปะการังโต๊ะ (Acropora hyacinthus) และมีปะการังช่องเล็กแบบแผ่น (Montipora aequituberculata) ปะการังโขด (Porites lutea) และปะการังดอกกะหล่ำ (Pocillopora damicornis) ขึ้นแทรกอยู่ทั่วไป บริเวณความลึกประมาณ 30 เมตร เป็นพื้นทรายปนเศษปะการัง มีปะการังอ่อน (Sarcophyton sp.) ขึ้นอยู่ทั่วไป รวมทั้งพบสาหร่ายสีน้ำตาลชนิด Canistrocarpus cervicornis อยู่เป็นบริเวณกว้างบนพื้นทราย แนวปะการังด้านตะวันออกของเกาะโลซิน ที่ระดับน้ำตื้น 7-15 เมตร มีปะการังที่มีชีวิตขึ้นอยู่ประมาณ 30% เศษซากปะการังตายกระจัดกระจายบนพื้นทรายประมาณ 30% และเป็นพื้นหิน 40% ปะการังที่พบส่วนใหญ่เป็นพวกปะการังโขดขนาดใหญ่ (Porites lutea) ปะการังดอกกะหล่ำ (Pocillopora verrucosa) และกลุ่มปะการังเขากวางที่มีรูปทรงแบบโต๊ะ (Acropora hyacinthus, A. cytherea)  และทรงพุ่มพาน (Acropora hoeksemai, A. valenciennesi) ถัดลงไปข้างล่าง ตั้งแต่ระดับลึก 15 เมตร จนถึง 20 เมตร มีปะการังที่มีชีวิตประมาณ 50% ปะการังตาย 10% และพื้นหิน 40% ปะการังที่โดดเด่น ณ จุดนี้คือปะการังโขด (Porites lutea) ปะการังดอกกะหล่ำ (Pocillopora verrucosa) ปะการังเขากวาง (Acropora intermedia, A. grandis) ปะการังเขากวางแบบโต๊ะ (Acropora hyacinthus, A. cytherea) ปะการังเขากวางทรงพุ่มพาน (A. valenciennesi) ปะการังช่องเล็กแบบแผ่น (Montipora aequituberculata) ที่ระดับลึก 20-30 เมตร มีปะการังที่มีชีวิตเพิ่มมากขึ้นเป็น 70% ปะการังดาวใหญ่ (Diploastrea heliopora) ขึ้นโดดเด่นมาก บริเวณลึกจากโซนลาดชันเป็นพื้นทรายปนเศษปะการัง พบปะการังอ่อน กัลปังหา และแส้ทะเล สรุปโดยรวมแนวปะการังรอบเกาะโลซินมีสภาพสมบูรณ์มาก สำรวจพบจำนวนชนิดปะการังทั้งหมด 59 ชนิด

Acropora cytherea Acropora intermedia
 Acropora muricata Montipora aequituberculata
Pocillopora verrucosa Porites lutea

ปะการังแข็งชนิดเด่นที่พบบริเวณเกาะโลซิน

 

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง