การจัดงานส่วนภูมิภาค 9 จ.ชายฝั่งทะเล การจัดงานส่วนภูมิภาค 9 จ.ชายฝั่งทะเล
330 view

กำหนดการส่วนภูมิภาค
วันทะเลโลก ประจำปี 2566 : 
“เปลี่ยน พลิกฟื้น คืนโลกสีคราม”
(Planet Ocean : Tides are Changing)
วันพุธที่ 8 มิถุนายน พ.ศ. 2566

 สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ที่ 1 (ระยอง) (เวทีหลัก)
 วัน/เวลา : วันพุธที่ 8 มิถุนายน พ.ศ. 2566 เวลา 09.00 น.
 สถานที่ : ณ ลานหินขาว ชายหาดแม่รำพึง จ.ระยอง
 ประธาน : นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 ผู้เข้าร่วมกิจกรรม : 500 คน
 กิจกรรมภายในงาน : 
      1. จัดนิทรรศการของหน่วยรัฐและเอกชน
      2. กิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ ได้แก่ เต่า 10 ตัว ปลากะพง 1,000  ถุง
      3. กิจกรรมเก็บขยะชายหาด
      4. กิจกรรมดำน้ำเก็บขยะทะเล (บริเวณกองหินทุ่น)
 สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ที่ 2 (ชลบุรี)
 วัน/เวลา : วันพุธที่ 8 มิถุนายน พ.ศ. 2566 เวลา 09.00 น.
 สถานที่ : สวนสุขภาพเทศบาลเมืองศรีราช และบริเวณหมู่เกาะสีชัง จ.ชลบุรี , พิธีติดตั้งทุ่นกักขยะปากแม่น้ำบางปะกง (วัดบน จ.ฉะเชิงเทรา)

 ประธาน : ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี หรือ ผู้แทน
 ผู้เข้าร่วมกิจกรรม : จำนวน 500 คน
 กิจกรรมภายในงาน : 
       1. จัดนิทรรศการของหน่วยรัฐและเอกชน
       2. กิจกรรมเก็บขยะชายหาด
       3. กิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ
       4. กิจกรรมปลูกปะการัง (บริเวณหมู่เกาะสีชัง)
 สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ที่ 3 (เพชรบุรี)
 วัน/เวลา : วันพุธที่ 8 มิถุนายน พ.ศ. 2566 เวลา 09.00 น.
 สถานที่ : หาดเจ้าสำราญ จ.เพชรบุรี
 ประธาน : ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี หรือ ผู้แทน
 ผู้เข้าร่วมกิจกรรม : 150 คน 
 กิจกรรมภายในงาน : 
       1. จัดนิทรรศการของหน่วยรัฐและเอกชน
       2. กิจกนรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ
       3. การแสดงบนเวที ระบำรำวงชาวทะเล จากกลุ่มชุมชนเครือข่าย
       4. จัดกิจกรรมเก็บขยะชายหาด
       5. กิจกรรมเดินรณรงค์ชายหาดปลอดบุหรี่
 สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ที่ 4 (สุราษฎร์ธานี)
 วัน/เวลา : วันพุธที่ 8 มิถุนายน พ.ศ. 2566 เวลา 09.00 น.
 สถานที่ : หาดนางกำ จ.สุราษฎร์ธานี
 ประธาน : ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี หรือ ผู้แทน
 ผู้เข้าร่วมกิจกรรม : 150 คน
 กิจกรรมภายในงาน : 
       1. จัดนิทรรศการของหน่วยรัฐและเอกชน
       2. ปล่อยพันธ์สัตว์น้ำ
       3. เก็บขยะชายหาด
 สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ที่ 5 (สงขลา)
 วัน/เวลา : วันพุธที่ 8 มิถุนายน พ.ศ. 2566 เวลา 09.00 น.
 สถานที่ : บริเวณโรงไฟฟ้าขนอม+โรงแยกก๊าซ ปตท. จ.นครศรีธรรมราช
 ประธาน : ผู้ว่าราชการจังหวัด
นครศรีธรรมราช หรือ ผู้แทน
 ผู้เข้าร่วมกิจกรรม : 500 คน
 กิจกรรมภายในงาน : 
       1. ปล่อยพันธ์สัตว์น้ำ
       2. เก็บขยะชายหาด
 สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ที่ 6 (พังงา)
 วัน/เวลา : วันพุธที่ 8 มิถุนายน พ.ศ. 2566 เวลา 09.00 น.
 สถานที่ : ชายหาดบ้านทะเลนอก จ.ระนอง
 ประธาน : ผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง หรือ ผู้แทน
 ผู้เข้าร่วมกิจกรรม : 150 คน
 กิจกรรมภายในงาน : 
       1. MOU มาตรการลดขยะทะเล ร่วมกับเทศบาล / อุทยาน / ชุมชนเครือข่าย
       2. ดำน้ำเก็บขยะ
       3. เก็บขยะชายหาด
       4. ผูกทุ่น
 สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ที่ 7 (ตรัง)
 วัน/เวลา : วันพุธที่ 8 มิถุนายน พ.ศ. 2566 เวลา 09.00 น.
 สถานที่ : ท่าเทียบเรือคลองสน จ.ตรัง
 ประธาน : ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง หรือ ผู้แทน
 ผู้เข้าร่วมกิจกรรม : 200 คน
 กิจกรรมภายในงาน :   
       1. กิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ
       2. กิจกรรมเก็บขยะชายหาด
       3. จัดการขยะโดยประมงพื้นบ้าน และเรือท่องเที่ยว

 สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ที่ 8 (สมุทรสาคร)
 วัน/เวลา : วันพุธที่ 8 มิถุนายน พ.ศ. 2565 เวลา 09.00 น.
 สถานที่ : วัดศรีสุทธาราม จ.สมุทรสาคร
 ประธาน : ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร หรือ ผู้แทน
 ผู้เข้าร่วมกิจกรรม : 200 คน
 กิจกรรมภายในงาน : 
       1. กิจกรรมเก็บขยะปากแม่น้ำโดยประมงพื้นบ้าน 50 ลำ
       2. กิจกรรมเวทีเสวนาการกำจัดขยะครบวงจร
       3. กิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ 

 สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ที่ 9 (ปัตตานี)
 วัน/เวลา : วันพุธที่ 8 มิถุนายน พ.ศ. 2566 เวลา 08.00 น.
 สถานที่ : หาดวาสุกรี จ.ปัตตานี
 ประธาน : ผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี หรือ ผู้แทน
 ผู้เข้าร่วมกิจกรรม : 500 คน
 กิจกรรมภายในงาน : 
        1. การจัดนิทรรศการของส่วนราชการ ภาคเอกชน และองค์กรต่างๆ
        2. กิจกรรมดำน้ำเก็บขยะบริเวณเกาะเล่าปี่
        3. กิจกรรมเก็บขยะชายหาด
        4. กิจกรรมปล่อยพันธ์สัตว์น้ำ
 สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ที่ 10 (ภูเก็ต)
 วัน/เวลา : วันพุธที่ 8 มิถุนายน พ.ศ. 2566 เวลา 08.00 น.
 สถานที่ : สวนสาธารณะชายหาดป่าตอง จ.ภูเก็ต

 ประธาน : ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต หรือ ผู้แทน
 ผู้เข้าร่วมกิจกรรม : 500 คน
 กิจกรรมภายในงาน : 
        1. การจัดนิทรรศการของส่วนราชการ ภาคเอกชน และองค์กรต่างๆ
        2. กิจกรรมดำน้ำเก็บขยะ
        3. กิจกรรมเก็บขยะชายหาด
        4. กิจกรรมปล่อยพันธ์สัตว์น้ำ

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง