กำหนดการจัดกิจกรรม กำหนดการจัดกิจกรรม
366 view

กำหนดการ วันทะเลโลกปี 2566
“เปลี่ยน พลิกฟื้น คืนโลกสีคราม” (Planet Ocean : Tides are Changing)
วันพฤหัสบดีที่ 8 มิถุนายน พ.ศ. 2566 ณ ลานหินขาว ตำบลตะพง อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง

09.00 - 09.30 น. - ลงทะเบียนแขกผู้มีเกียรติ / สื่อมวลชน / ผู้ร่วมงาน
  - การแสดงดนตรีสด (folk song) จากกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
09.45 น. - นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประธานในพิธี เดินทางมาถึงบริเวณสถานที่จัดงาน 
  - เดินเยี่ยมชมนิทรรศการ และเข้านั่งบริเวณพิธี
10.00 น. - พิธีกรกล่าวต้อนรับแขกผู้มีเกียรติ/นำเข้าสู่พิธีเปิด
  - นายไตรภพ วงศ์ไตรรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง กล่าวต้อนรับ
  - ชมวีดีทัศน์เปิดงานวันทะเลโลก/ชมการแสดงบนเวที
  - นายอภิชัย เอกวนากุล รักษาราชการแทนอธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง กล่าวรายงาน
 

- นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประธานในพิธี กล่าวสุนทรพจน์/กล่าวเปิดงาน

  - เชิญแขกผู้มีเกียรติ ผู้แทนองค์กร ขึ้นเวทีร่วม Gimmick เปิดงาน และถ่ายภาพร่วมกัน
  - ผู้แทนองค์กรมอบทุ่นกักขยะ (Bloom) และ Litter Trap
  - เชิญประธานในพิธี และผู้แทนองค์กร ลงจากเวทีและนั่งประจำจุด
  - ร่วมพิธีเปิดงานวันทะเลโลกจาก 9 พื้นที่ (ลิ้งการถ่ายทอดสดจากพื้นที่) (สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 2 – 10)
  - ร่วมพิธีปล่อยทุ่นกักขยะ (Bloom) 5 ปากแม่น้ำ (ลิ้งการถ่ายทอดสดจากพื้นที่) (สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 2 และ 8)
11.00 น. - ประธานในพิธี แขกผู้มีเกียรติ และผู้แทนองค์กร ร่วมกิจกรรมตามลำดับ ดังนี้
1) กิจกรรมปล่อยเต่าทะเล บริเวณหาดแม่รำพึง
2) กิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ บริเวณหาดแม่รำพึง
3) กิจกรรมเก็บขยะชายหาด บริเวณหาดแม่รำพึง
4) ประธานในพิธี ให้สัมภาษณ์แก่สื่อมวลชน ณ จุดแถลงข่าว
5) กิจกรรมดำน้ำเก็บขยะ บริเวณกองหินทุ่น (Hin Redong)
14.00 น. - เสร็จสิ้นกิจกรรม

หมายเหตุ
1. การแต่งกาย : เสื้อวันทะเลโลก ปี 2566 หรือเสื้อโทนสีขาว-ฟ้า
2. ผู้เข้าร่วมปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโคโรนา 2019
3. กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง