วันทะเลโลก 2565 (VTR) วันทะเลโลก 2565 (VTR)
791 view

          การสร้างสมดุลระบบนิเวศใต้ท้องทะเล เพื่อเป็นฐานการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศและหล่อเลี้ยงมวลมนุษยชาติ ให้เกิดความมั่นคงและยั่งยืนเป็นเรื่องที่ต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วน
          กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งได้พยายามสร้างเครือข่ายพันธมิตรด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งให้เกิดความเข้มแข็งและร่วมมือกันดำเนินการอันเป็นประโยชน์แก่ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ทำให้กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง สามารถเดินหน้าการดำเนินงานไปได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิยิ่งขึ้น
          สำหรับวันทะเลโลกปี 2565 ได้กำหนดแนวคิดในการดำเนินงาน "Revitalization: collective action for the ocean" หรือ "รวมพลังฟื้นฟู กอบกู้มหาสมุทร" เพื่อเป็นการสะท้อนถึงความสำคัญของความร่วมมือของภาคส่วนต่าง ๆ

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง