เวทีหลัก หาดป่าตอง จ.ภูเก็ต เวทีหลัก หาดป่าตอง จ.ภูเก็ต
1,433 view

กำหนดการ
งานวันทะเลโลก ประจำปี 2565
“Revitalization : Collective Action for the Ocean”
“รวมพลังฟื้นฟู กอบกู้มหาสมุทร”

วันพุธที่ 8 มิถุนายน พ.ศ. 2565 
ณ บริเวณสวนสาธารณะลานโลมา ชายหาดป่าตอง จังหวัดภูเก็ต

 

13.00 - 14.00 น ลงทะเบียนแขกผู้มีเกียรติ/สื่อมวลชน/ผู้ร่วมงาน
14.00 - 14.45 น.
นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ประธานในพิธีเดินทางถึงบริเวณสถานที่จัดงาน และเยี่ยมชมนิทรรศการ
14.45 - 15.00 น. ชมการแสดงพิธีเปิดงานวันทะเลโลก และรับชมวีดีทัศน์
15.00 - 15.05 น นายณรงค์ วุ่นซิ้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต กล่าวต้อนรับ
15.05 - 15.25 น.
นายโสภณ ทองดี อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง กล่าวรายงาน
และเชิญผู้แทนองค์กรระหว่างประเทศกล่าวถึงบทบาทขององค์กรกับสถานการณ์ทะเลโลก ดังนี้
     - United Nations Environment Programme (UNEP) (3 นาที)
     - Intergovernmental Oceanographic Commission Sub-Commission for the Western Pacific (IOC/WESTPAC) (3 นาที)
     - International Ocean Institute (IOI) (3 นาที)
15.25 - 15.40 น
นายวราวุธ  ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
เป็นสักขีพยานในพิธีลงนามบันทึกความร่วมมือ (MOU) การจัดการขยะทะเลบริเวณปากแม่น้ำอ่าวไทยตอนบน ระหว่าง 
     - กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยกรมควบคุมมลพิษ กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง และกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
     - สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (นางสาวอ้อนฟ้า เวชชาชีวะ)
     - คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (นางสาวรื่นวดี สุวรรณมงคล)
     - สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย (นายกอบศักดิ์ ภูตระกูล
15.40 - 15.55 น.
นายวราวุธ  ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
     - เป็นประธานในพิธีรับมอบเงินบริจาคเพื่อศูนย์ช่วยชีวิตสัตว์ทะเลหายากสิรีธาร จาก ดร.วิจารย์ สิมาฉายา ประธานโครงการความร่วมมือ ภาครัฐ ภาคธุรกิจ ภาคประชาสังคม เพื่อจัดการพลาสติก และขยะอย่างยั่งยืน (PPP Plastics)
     - มอบเข็มรักษ์ทะเลยิ่งชีพและประกาศนียบัตร ให้แก่ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตและผู้ทำประโยชน์ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
     - มอบโล่เกียรติคุณแก่ผู้แทนเครือข่ายอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง จำนวน 10 ชุมชน
     - มอบประกาศนียบัตรกิจกรรมดำน้ำเก็บขยะในวันทะเลโลก แก่ผู้แทนนักดำน้ำอาสา
15.55 - 16.25 น นายวราวุธ  ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กล่าวสุนทรพจน์สถานการณ์และการฟื้นฟูทะเลไทย (30 นาที)
16.25 - 16.45 น.
นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมพร้อมผู้แทนองค์กรและภาคประชาชน ร่วมปล่อยเต่าลงสู่ท้องทะเล 60 ตัว
16.45 - 17.00 น. นายวราวุธ  ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้สัมภาษณ์สื่อมวลชน
17.00 น. เสร็จสิ้นพิธีการ

 
 หมายเหตุ:
      1. การแต่งกาย: เสื้อวันทะเลโลก หรือโทนสีน้ำเงิน
      2. ผู้เข้าร่วมงานให้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโควิด - 19

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง