การจัดงานส่วนภูมิภาค 9 จ.ชายฝั่งทะเล การจัดงานส่วนภูมิภาค 9 จ.ชายฝั่งทะเล
1,326 view

กำหนดการส่วนภูมิภาค
วันทะเลโลก ประจำปี 2565 : รวมพลังฟื้นฟู กอบกู้มหาสมุทร
Revitalization: Collective Action for the Ocean
วันพุธที่ 8 มิถุนายน พ.ศ. 2565

 สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ที่ 1 (ระยอง)
 วัน/เวลา :
วันพุธที่ 8 มิถุนายน พ.ศ. 2565 เวลา 09.00 น.
 สถานที่ : พระเจดีย์กลางน้ำ ต.ปากน้ำ อ.เมือง จ.ระยอง
 ประธาน : ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง
 ผู้เข้าร่วมกิจกรรม : 500 คน ประกอบด้วย
      ภาคราชการ 50 คน ภาคเอกชน 100 คน
      หน่วยงานท้องถิ่น 50 คน
      เครือข่ายชุมชนชายฝั่ง 100คน
      นักเรียน/นักศึกษา 200 คน
 กิจกรรมภายในงาน : 
      1. นิทรรศการของหน่วยรัฐและเอกชน
      2. กิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ ได้แก่ พันธุ์ปลากะพง 100,000 ตัว พันธุ์ปลาตีน 100 ตัว พันธุ์ปูดำ 100 ตัว
      3. กิจกรรมล่องเรือเก็บขยะโดยความร่วมมือจากภาครัฐ , เอกชน และประชาชน
      4. กิจกรรมพายเรือคายัคและเซิร์ฟบอร์ดเก็บขยะโดยกลุ่มจิตอาสา
 สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ที่ 2 (ชลบุรี)
 วัน/เวลา :
วันพุธที่ 8 มิถุนายน พ.ศ. 2565 เวลา 09.00 น.
 สถานที่ : สวนสาธารณะเกาะลอย อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี
 ประธาน : ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี
 ผู้เข้าร่วมกิจกรรม : จำนวน 500 คน ประกอบด้วย
      ภาคราชการ 50 คน ภาคเอกชน 100 คน
      หน่วยงานท้องถิ่น 50 คน เครือข่ายชุมชนชายฝั่ง 100คน
      เครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์ทะเล อาสาสมัครนักดำน้ำ 100 คน
      นักเรียน/นักศึกษา 100 คน
 กิจกรรมภายในงาน : 
       1. กิจกรรมเก็บขยะชายหาด 
       2. กิจกรรมพายเซิรฟเก็บขยะผิวน้ำในอ่าวศรีราชา
       3. กิจกรรมดำน้ำเก็บใต้ทะเลเกาะสีชัง และพื้นที่ใกล้เคียง
       4. นิทรรศการด้านการอนุรักษ์-ฟื้นฟูทรัพยากร สัตว์ทะเลหายาก และการจัดการขยะทะเลจากหน่วยงานร่วม
 สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ที่ 3 (เพชรบุรี)
 วัน/เวลา : วันพุธที่ 8 มิถุนายน พ.ศ. 2565 เวลา 09.00 น.
 สถานที่ : หาดแสงจันทร์ ต.แหลมผักเบี้ย อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี
 ประธาน : ดร.ยุทธพล อังกินันทน์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 ผู้เข้าร่วมกิจกรรม : 200 คน 
 กิจกรรมภายในงาน : 
       1. จัดนิทรรศการด้านการอนุรักษ์ - ฟื้นฟูทรัพยากร และการจัดการขยะทะเลทางทะเลและชายฝั่ง
       2. ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ : กุ้งแช่บ๊วย 200,000 ตัว และพันธุ์ปูม้า 2,000 ตัว
       3. ปล่อยเต่าทะเล 5 ตัว
       4. การแสดงบนเวที ระบำรำวงชาวทะเล จากกลุ่มชุมชนเครือข่าย ต.แหลมผักเบี้ย
       5. จัดกิจกรรมเก็บขยะชายหาด
       6. ปลูกป่าชายหาด ต้นสนทะเล ต้นจิกทะเล 100 ต้น
 สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ที่ 4 (สุราษฎร์ธานี)
 วัน/เวลา : วันพุธที่ 8 มิถุนายน พ.ศ. 2565 เวลา 09.00 น.
 สถานที่ : หาดนางกำ หมู่ที่ 10 ต.ดอนสัก อ.ดอนสัก จ.สุราษฎร์ธานี
 ประธาน : ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี หรือ ผู้แทน
 ผู้เข้าร่วมกิจกรรม : 200 คน
 กิจกรรมภายในงาน : 
       1. นิทรรศการด้านการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
       2. ปล่อยพันธ์สัตว์น้ำ (ปูม้า 10 ล้านตัว)
       3. ปล่อยเต่าทะเล 10 ตัว
       4. เก็บขยะชายหาด
       5. ซ่อมแซมทุ่นผูกเรือ / เก็บขยะในแนวปะการัง / ปลูกปะการัง
 สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ที่ 5 (สงขลา)
 วันพุธที่ 8 มิถุนายน พ.ศ. 2565
 
วัน/เวลา : วันพุธที่ 8 มิถุนายน พ.ศ. 2565 เวลา 09.00 น.
 สถานที่ : แหลมสมิหลา อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา
 ประธาน : นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสงขลา
 ผู้เข้าร่วมกิจกรรม : 300 คน
 กิจกรรมภายในงาน : 
       1. ปลูกป่าชายเลน 3,000 ต้น
       2. ปล่อยพันธ์สัตว์น้ำ (ปูม้า 10 ล้านตัว)
       3. ปล่อยเต่าทะเล 10 ตัว
       4. เก็บขยะชายหาดและในแนวปะการัง
       5. จัดแสดงนิทรรศการด้านการอุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากร และการจัดการขยะทะเล 
 สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ที่ 6 (พังงา)
 
วัน/เวลา : วันพุธที่ 8 มิถุนายน พ.ศ. 2565 เวลา 09.00 น.
 สถานที่ : แหลมปะการัง อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา
 ประธาน : ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา
 ผู้เข้าร่วมกิจกรรม : 400 คน
       ส่วนราชการ 100 คน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 50 คน
       เครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์ทะเล 100 คน
       นักเรียน/นักศึกษา 50 คน  ภาคเอกชน 100 คน
 กิจกรรมภายในงาน : 
       1. ปลูกป่าชายหาด 500 ต้น
       2. ปล่อยเต่าทะเล 10 ตัว
       3. เก็บขยะชายหาด
       4. จัดนิทรรศการด้านการอนรุักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง 
 สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ที่ 7 (ตรัง)
 
วัน/เวลา : วันพุธที่ 8 มิถุนายน พ.ศ. 2565 เวลา 09.00 น.
 สถานที่ : ท่าเทียบเรือปากเมง ต.ไม้ฝาด อ.สิเกา จ.ตรัง
 ประธาน : นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 ผู้เข้าร่วมกิจกรรม : 300 คน
 กิจกรรมภายในงาน : 
       1. พิธีมอบประกาศนียบัตร และธงตราสัญลักษณ์ “ตรัง เมืองปลอดโฟม” ให้แก่หน่วยงานราชการ และหน่วยงานภาคเอกชน โดย นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
       2. การแสดงบนเวที (ลิเกป่า)
       3. การจัดนิทรรศการด้านทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง สัตว์ทะเลหายากโดยเฉพาะพะยูน และแหล่งหญ้าทะเล ของจังหวัดตรัง
       4. กิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ
       5. กิจกรรมเก็บขยะชายหาด

 สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ที่ 8 (สมุทรสาคร)
 วันพุธที่ 8 มิถุนายน พ.ศ. 2565
 
วัน/เวลา : วันพุธที่ 8 มิถุนายน พ.ศ. 2565 เวลา 09.00 น.
 สถานที่ : บริเวณริมเขื่อนศาลเจ้าพ่อหลักเมือง จ.สมุทรสาคร (ติดแม่น้ำท่าจีน)
 ประธาน : ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร
 ผู้เข้าร่วมกิจกรรม : 300 คน ประกอบด้วย
       ภาคราชการ 50 คน
       ภาคเอกชน (นิคมอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรสาคร) 120 คน
       อาสาสมัครพิทักษ์ทะเล/ กลุ่มชุมชนชายฝั่ง 100 คน
       นักเรียน/นักศึกษา 30 คน
 กิจกรรมภายในงาน : 
       1. ล่องเรือเก็บขยะในแม่น้ำท่าจีน โดยใช้ เรือทรัพยากรฯ 04 เรือทรัพยากรฯ 110 และ 310 พร้อมด้วยเรือคายัค 10 ลำ ร่วมกับกลุ่มเครือข่ายชุมชนชายฝั่งในพื้นที่รับผิดชอบ 3 จังหวัด เก็บขยะในพื้นที่คลองรอยต่อแม่น้ำท่าจีน
       2. ปล่อยพันธ์ุสัตว์น้ำ (ปลากะพงขาว 99,999 ตัว)
       3. จัดแสดงนิทรรศการด้านการอุรักษ์-ฟื้นฟูทรพยากร และการจัดการขยะทะเล จากหน่วยงานร่วม
       4. กิจกรรม เสวนา หัวข้อ การบริหารจัดการขยะ ตั้งแต่ต้นน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำ โดยการมีส่วนร่วมฯ 

 สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ที่ 9 (ปัตตานี)
 วัน/เวลา : วันพุธที่ 8 มิถุนายน พ.ศ. 2565 เวลา 08.00 น.
 สถานที่ : ชายหาดปะนาเระ ต.ปะนาเระ อ.ปะนาเระ จ.ปัตตานี
 ประธาน : ผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี
 ผู้เข้าร่วมกิจกรรม : 300 คน
 กิจกรรมภายในงาน : 
        1. การจัดนิทรรศการของส่วนราชการ ภาคเอกชน และองค์กรต่างๆ
        2. กิจกรรมดำน้ำเก็บขยะบริเวณกองปะการังเทียม
        3. กิจกรรมเก็บขยะชายหาดปะนาเระ
        4. กิจกรรมการแสดงของนักเรียนและชุมชนท้องถิ่น และวงดนตรีของค่ายอิงคยุทธบริหาร
        5. กิจกรรมปล่อยพันธ์สัตว์น้ำ (เต่าทะเล กุ้งทะเล ปูม้า)
        6. การจัดแสดงผลิตภัณฑ์สินค้าของชุมชนตำบลปะนาเระ

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง