สารจาก ผศ.ดร.ธรณ์ ธำรงนาวาสวัสดิ์ สารจาก ผศ.ดร.ธรณ์ ธำรงนาวาสวัสดิ์
699 view

ผศ.ดร.ธรณ์ ธำรงนาวาสวัสดิ์
รองคณบดี คณะประมง ม.เกษตรศาสตร์

          8 มิถุนายน วันทะเลโลก ปีนี้เน้นเรื่อง Life & Livelihoods คุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับมหาสมุทร สำหรับทะเลไทยในปัจจุบันสถานการณ์โรคระบาด COVID-19 ทำให้กิจกรรมต่างๆ ลดลงจนเกือบหมด ทะเลสงบ ระบบนิเวศฟื้นตัว รวมถึงสัตว์ทะเลหายากที่พบเจอตามที่ต่างๆ อย่างไรก็ตาม สถานการณ์โรคระบาดทำให้ผลิตภัณฑ์ใช้แล้วทิ้งมีจำนวนเพิ่มขึ้น ส่งผลต่อปริมาณขยะทะเล รวมถึงขยะแบบใหม่ๆ เช่น หน้ากากอนามัยที่เริ่มพบตามชายหาด 
          สถานการณ์โลกร้อนยังส่งผลกระทบต่อแนวปะการังบางแห่งในภาคตะวันออกที่เกิดการฟอกขาว แม้ว่าอาจฟื้นตัวได้ แต่การฟอกขาวที่เกิดถี่ขึ้นเป็นสัญญานเตือนว่าเราต้องลงมือทำงานให้หนักและให้เห็นผล
          การดูแลกิจกรรมจากมนุษย์ในช่วงเศรษฐกิจฟื้นตัวโดยไม่รบกวนทะเลถือเป็นสิ่งสำคัญ โดยเฉพาะประเด็นหลักที่เป็นกระแสโลก ทั้ง Blue Carbon ระบบนิเวศทางทะเลที่กักก็บคาร์บอนสูงลิ่ว เช่น แหล่งหญ้าทะเล การอนุรักษ์สัตว์ทะเลหายากและการทำประมงให้สอดคล้องกับมาตรฐานโลกเพื่อการส่งออกสัตว์น้ำที่ยั่งยืน ยังหมายถึงการพัฒนาเทคโนโลยีทันสมัยและฝึกอบรมบุคลากร เช่น Smart Patrol Drone Mapping ฯลฯ ที่มีประสิทธิภาพและคุ้มค่ามากขึ้นในยามที่งบประมาณในการดูแลทะเลยังจำกัด
          สำคัญสุดคือความเข้าใจและช่วยกันของคนรักทะเลไทย เพราะทะเลกว้างใหญ่และมีคุณค่าอนันต์ เราต้องร่วมมือกันรักทะเล เพื่อให้ทะเลรักเราเช่นกัน และเมื่อนั้น มนุษย์กับทะเลจะอยู่ด้วยกันอย่างมีรอยยิ้มและความสุข

 

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง