สารจาก นายวราวุธ ศิลปอาชา (รมว.ทส.) สารจาก นายวราวุธ ศิลปอาชา (รมว.ทส.)
808 view

นายวราวุธ ศิลปอาชา
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

          มหาสมุทร คือ แหล่งอาหารที่หล่อเลี้ยงสรรพชีวิต ปกป้องชั้นบรรยากาศโลก และเป็นแหล่งกำเนิดออกซิเจนที่ทุกชีวิตต้องใช้หายใจเพื่อดำรงชีพ มวลมนุษยชาติต่างพึ่งพิงและผูกพันกับมหาสมุทรมานานแสนนานผ่านทางวัฒนธรรม สังคม และเศรษฐกิจ แม้มหาสมุทรจะมีความสำคัญอย่างยิ่ง แต่มหาสมุทรกำลังเผชิญกับภัยคุกคามอย่างที่ไม่เคยมีมาก่อน อันเป็นผลมาจากการกระทำของมนุษย์ทั้งสิ้น
          คำกล่าวที่ว่า “มหาสมุทรคือ อนาคตของเรา” ย้ำเตือนให้เราทุกคนตระหนักว่า มหาสมุทรผูกพันและมีความสำคัญเพียงใดกับการดำรงชีวิตของพวกเราในทุก ๆ วัน มหาสมุทรเป็นแหล่งอาหาร ยารักษาโรค และชีวมณฑลที่ยิ่งใหญ่ ระบบนิเวศทางทะเล เช่น ป่าชายเลน แหล่งหญ้าทะเล และแนวปะการัง เป็นสถานอนุบาลของบรรดาสิ่งมีชีวิตที่เยาว์วัย รวมถึงผืนน้ำอันกว้างใหญ่ในทะเลและมหาสมุทรก็เป็นแหล่งพึ่งพาอาศัยของสรรพสัตว์ทะเล มหาสมุทรจึงเป็นเหมือนบ้านหลังใหญ่ของความหลากหลายทางชีวภาพ นอกจากนี้ มหาสมุทรยังทำหน้าที่เป็นแหล่งอาหารโปรตีนสำหรับประชากรนับพันล้านคนบนโลกใบนี้ และเป็นดัชนีชี้วัดที่สำคัญทางด้านเศรษฐกิจโลก เนื่องจากเป็นตัวกำหนดการจ้างงานนับร้อยล้านคนในระบบธุรกิจและอุตสาหกรรมที่เกี่ยวเนื่องกับทะเลอีกด้วย
          ที่กล่าวมาข้างต้นคือ เหตุผลที่เราควรร่วมกันเฉลิมฉลองวันทะเลโลก วันที่เหล่าประชากรโลกร่วมกันชื่นชมยินดีและระลึกถึงคุณค่าแห่งท้องทะเลและมหาสมุทร และตั้งปณิธานที่จะร่วมกันปกปักรักษาผืนมหาสมุทรของโลกใบนี้ หัวข้อหลักของวันทะเลโลกในปี พ.ศ. 2564 คือ “The Ocean: Life and Livelihoods” ตอกย้ำบทบาทและความสำคัญของทะเลและมหาสมุทรในการค้ำจุนสรรพชีวิตในทะเล ซึ่งเชื่อมโยงและสนับสนุนต่อการดำรงชีพ ความเป็นอยู่ และวิถีชีวิตของผู้คนและประชาคมโลก
“ทะเลและมหาสมุทรคงอยู่ได้แม้ปราศจากมนุษย์ แต่มนุษย์อยู่ไม่ได้หากไร้ซึ่งทะเลและมหาสมุทรที่มีสุขภาพดี” แม้เป็นคำพูดที่ฟังดูเจ็บปวด แต่เป็นข้อเท็จจริงที่มิอาจปฏิเสธได้ เป็นประโยคที่สะท้อนให้เห็นว่า เราพึ่งพิงใช้ประโยชน์จากทะเลและมหาสมุทร ในขณะที่ปัญหาความเสื่อมโทรมและผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมและฐานทรัพยากรทางทะเลเกิดจากน้ำมือมนุษย์ จึงเป็นความรับผิดชอบของเราทุกคนในการป้องกัน แก้ไขปัญหา อนุรักษ์และฟื้นฟู ให้ทะเลและมหาสมุทรสามารถคงไว้ซึ่งนิเวศบริการอย่างยั่งยืน
ในนามของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็นหน่วยงานหลักที่กำกับดูแลและบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของประเทศ กระผมจึงอยากจะเน้นย้ำว่า “เราต้องไม่ทิ้งภาระไว้ให้คนรุ่นหลัง ในการเผชิญและแก้ไขปัญหาที่เกิดจากคนรุ่นเรา” ถึงเวลาแล้วที่เราจะต้องร่วมใจรวมพลังในการช่วยกันปกป้องดูแล อนุรักษ์ และฟื้นฟูทะเลและมหาสมุทร โดยเริ่มต้นจากตัวเองกับสิ่งเล็ก ๆ ใกล้ตัว ไม่จำเป็นต้องเป็นงานใหญ่ อะไรที่ดีและสร้างสรรค์จงทำตั้งแต่บัดนี้ ขอให้ถามและย้ำกับตัวเองว่า “เราจะทำอะไรได้บ้างในการช่วยกันดูแล ทำนุบำรุงทะเล/มหาสมุทร” และจงทำมัน

          สุดท้ายนี้ ข้าพเจ้าหวังว่ากิจกรรมที่พวกเราร่วมมือร่วมใจกันทำ จะไม่เกิดขึ้นเพียงในวันทะเลโลกแต่จะเกิดขึ้นทุก ๆ วันนับจากนี้ เพื่อประโยชน์สุขกับชุมชน เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม ของมวลมนุษยชาติโดยรวม

 

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง