สุนทรพจน์ นายวราวุธ ศิลปอาชา (รมว.ทส.) สุนทรพจน์ นายวราวุธ ศิลปอาชา (รมว.ทส.)
1,142 view


สุนทรพจน์ นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวง​ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (รมว.ทส.)
เนื่องในวันทะเลโลก 8 มิถุนายน 2564

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง