วันทะเลโลก 2564 วันทะเลโลก 2564
958 view

          วันทะเลโลก (World Ocean Day) ถือกำเนิดอย่างเป็นทางการ ตามมติที่ประชุมสมัชชาสหประชาชาติเมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2551 กำหนดให้วันที่ 8 มิถุนายน ของทุกปีเป็น วันทะเลโลก โดยในปีนี้ภายใต้แนวคิด The Ocean : Life and Livelihoods : รู้รักษามหาสมุทร เพื่อวิถีมนุษย์ที่ยั่งยืน เพื่อตอกย้ำบทบาทและความสำคัญของทะเลและมหาสมุทร ในการค้ำจุนสรรพชีวิตในทะเล ซึ่งเชื่อมโยงและเชื่อมโยงต่อการดำรงชีพ ความเป็นอยู่ และวิถึชีวิตของผู้คนและประชาคมโลก
          มหาสมุทร เป็นแหล่งชีวิตของเรา เป็นที่ตั้งของความหลากหลายทางชีวภาพส่วนใหญ่ของโลก สนับสนุนการยังชีพของมนุษยชาติและสิ่งมีชีวิตอื่นๆ บนโลก และเป็นแหล่งโปรตีนหลักสำหรับผู้คนกว่าพันล้านคนทั่วโลก อย่างไรก็ตาม เรายังไม่เข้าใจหรือมักมองข้ามถึงผลกระทบของเราที่มีต่อแหล่งที่ให้ชีวิตแห่งนี้
          กิจกรรมของมนุษย์ทั้งบนบกและในทะเล ได้ส่งผลกระทบ สร้างความเสื่อมโทรมต่อสภาพแวดล้อม และฐานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งมาอย่างต่อเนื่อง ปัญหามลภาวะ น้ำเสีย ขยะทะเล การทำลายระบบนิเวศทางทะเล การทำประมงเกินกำลังการผลิต หรือการประมงผิดกฎหมาย เป็นต้น
          รัฐบาลไทย โดยการขับเคลื่อนของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้ให้ความสำคัญกับความร่วมมือระหว่างประเทศ ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมทางทะเลมาอย่างต่อเนื่อง ความริเริ่มสำคัญที่เป็นที่ประจักษ์คือ การผลักดันให้เกิด ปฏิญญากรุงเทพว่าด้วยการต่อต้านขยะทะเลในภูมิภาคอาเซียน และกรอบปฏิบัติการอาเซียนว่าด้วยขยะทะเล ที่เกิดขึ้นจากการประชุมรัฐมนตรีอาเซียนสมัยพิเศษด้านขยะทะเล เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2562 และได้รับการรับรองโดยผู้นำในการประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ 34 ที่ไทยเป็นเจ้าภาพ เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2562
          เพื่อร่วมฉลองวันทะเลโลก กับประชาคมโลก ขอให้พวกเราชาวไทยทุกภาคส่วนรวมพลัง และสร้างการมีส่วนร่วมอย่างแข็งขัน ในการคุ้มครอง ดูแลรักษา และฟื้นฟูทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ให้คงความสมบูรณ์และยั่งยืนสืบไป
          สวัสดีครับ ผม ท๊อป วราวุธ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม อยากขอเชิญพวกเราทุกคน มาท่องเที่ยว มาดูว่าประเทศไทยของเรานั้น มีความสวยสดงดงาม ไม่ใช่เพียงแค่บนบกนะครับ แต่ในน้ำ ใต้ทะเล มีสัตว์มากมาย มีปะการัง ทั้งปะการังแข็ง และปะการังอ่อน มีสิ่งมีชีวิตที่สวยงาม ท่านลงไปเพียงแค่ 10 เมตร 15 เมตร เท่านั้น ท่านจะได้พบกับโลกอีกใบหนึ่งที่ไม่เคยพบมาก่อน ความสวยงาม ความสงบ และความสนุกสนาน อย่าลืมรักษาความสะอาด เก็บขยะของท่านกลับไป เพื่อที่ลูกหลานของพวกเราจะได้ชมวิวทิวทัศน์ที่สวยงาม จะได้มาดู มาดูว่า สถานที่ที่เรามีนี้ มหัศจรรย์ขนาดไหน

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง