พื้นที่คุ้มครอง ทช. "เกาะราชา"
พื้นที่คุ้มครองทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง "เกาะราชา"

เกาะราชาใหญ่ เกาะราชาน้อย อำเภอเมืองจังหวัดภูเก็ต เป็นเกาะหนึ่งมีเคยแนวปะการังอุดมสมบูรณ์แห่งหนึ่งของประเทศไทย มีระบบนิเวศทางทะเลที่สำคัญและเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ทำรายได้ให้กับประเทศ ปัจจุบันเริ่มมีสภาพเสื่อมโทรมลงอย่างน่าเป็นห่วงและมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอาจเข้าขั้นวิกฤต สาเหตุมาจากการเกิดปะการังฟอกขาว ตั้งแต่ปี พ.ศ.2553 ซึ่งยังส่งผลกระทบต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน ประกอบกับเกาะราชาใหญ่เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่เป็นที่นิยมของนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทย และชาวต่างชาติ กิจกรรมท่องเที่ยวดังกล่าว มีหลายรูปแบบ เช่น การดำน้ำลึก (SCUBA) การเรียนการสอนดำน้ำ การดำน้ำตื้น (Snorkeling) การดำน้ำลึกแบบเร่งรัด (Try dive) การเรียนการสอนดำน้ำลึกแบบ Discover Scuba Diving (DSD) เป็นต้น

สิ่งมีชีวิตบริเวณพื้นที่คุ้มครอง สิ่งมีชีวิตบริเวณพื้นที่คุ้มครอง
สถานการณ์และภัยคุกคาม สถานการณ์และภัยคุกคาม
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง กฎหมายที่เกี่ยวข้อง