การท่องเที่ยว การท่องเที่ยว
563 view

เกาะกระใหญ่ด้านทิศใต้ฝั่งตะวันตก (หน้าชายหาด) 
          มีปะการังหน้าชายหาดเป็นแนวปะการังน้ำตื้นและดงปะการังเขากวางทอดยาวลงสู่ความลึก 25 เมตร มีศักยภาพการดำน้ำตื้น (snorkeling) สูง สำหรับกิจกรรมดูปลาและปะการังกิ่ง แต่ควรละเว้นการดำน้ำแบบผิวน้ำในช่วงน้ำลง ส่วนศักยภาพการดำน้ำแบบถัง (scuba diving) มีระดับปานกลางที่ระดับลึก 10 – 25 เมตร พบกลุ่มปะการังเขากวาง และที่ความลึก 25 เมตร นอกแนวปะการัง พบปะการังอ่อน สีครีม

เกาะกระใหญ่ด้านทิศใต้ (ตรงกลาง)
          มีแนวปะการังใกล้ฝั่งระดับน้ำลึก 2 – 4 เมตร มีปะการังหลากหลาย ตั้งแต่ 4 - 25 เมตร พบปะการังเขากวางและปะการังพุ่มเป็นผืนใหญ่ มีศักยภาพการดำน้ำตื้น (snorkeling) สูงที่ระดับใกล้ฝั่ง น้ำลึก 2 – 5 เมตร มีปะการังหลากหลาย ส่วนศักยภาพการดำน้ำแบบถัง (scuba diving) มีปานกลางที่ความลึก 10 เมตรลงไป แต่ปะการังไม่หลากหลาย มีโอกาสพบฝูงปลากะพงที่ระดับความลึก 15 – 20 เมตร

เกาะกระใหญ่ด้านทิศใต้ (ฝั่งตะวันออก)
          มีแนวปะการังที่เจริญบนแนวหน้าผาหินทอดลงสู่ความลึกมากกว่า 25 เมตร ไม่มีศักยภาพการดำน้ำตื้น (snorkeling) เนื่องจากมีกระแสน้ำแรง แต่มีศักยภาพการดำน้ำแบบถัง (scuba diving) สูง โดยจะพบฝูงปลาขนาดใหญ่ได้

แนวปะการังด้านทิศเหนือของเกาะกระใหญ่
          มีแนวปะการังติดเกาะ มีความหลากหลายสูง มีศักยภาพการดำน้ำตื้น (snorkeling) ปานกลาง ในช่วงที่คลื่นลมไม่แรง ในบริเวณใกล้กับเกาะ แต่ต้องใช้เรือเล็กพาเข้าไป และมีศักยภาพการดำน้ำแบบถัง (scuba diving) สูง มีโอกาสพบฝูงปลาขนาดใหญ่ และมีความหลากหลายของปลาสูง

แนวปะการังด้านทิศใต้ของเกาะเล็ก
          มีแนวปะการังที่มีความหลากหลายสูง มีศักยภาพการดำน้ำตื้น (snorkeling) ปานกลาง โดยจะพบแนวปะการังใกล้ชายฝั่งหลายชนิด แต่อาจจะพบกระแสน้ำแรงได้ ส่วนศักยภาพการดำน้ำแบบถัง (scuba diving) มีสูง โดยจะพบสิ่งมีชีวิตหลากหลาย เช่น ปะการัง ปะการังอ่อน กัลปังหา ปะการังดำ

แนวปะการังด้านทิศใต้ของเกาะกลาง
          มีแนวปะการังมีความหลากหลายสูง มีศักยภาพการดำน้ำตื้น (snorkeling) ปานกลาง แต่อาจจะพบกระแสน้ำได้ ส่วนศักยภาพการดำน้ำแบบถัง (scuba diving) มีสูง โดยจะพบสิ่งมีชีวิตหลากหลาย เช่น ปะการัง ปะการังอ่อน กัลปังหา ปะการังดำ

ทิศเหนือของเกาะกลาง
          ลักษณะพื้นที่เป็นหน้าผาชัน พบปะการังอ่อนสีครีม และพรมทะเลเคลือบ มีศักยภาพการดำน้ำตื้น (snorkeling) ต่ำเนื่องจากน้ำลึก และมีศักยภาพการดำน้ำแบบถัง (scuba diving) ต่ำด้วย เนื่องจากมีความหลากหลายน้อย แต่มีโอกาสพบฝูงปลา

ทิศเหนือของเกาะเล็ก
          ลักษณะพื้นที่เป็นกองหินใต้น้ำต่อเนื่องมาจากแนวเกาะ มีศักยภาพการดำน้ำตื้น (snorkeling) ต่ำ เนื่องจากน้ำลึกและอาจมีกระแสน้ำและคลื่นแรง ส่วนศักยภาพการดำน้ำแบบถัง (scuba diving) มีสูง โดยมีกองหินใต้น้ำที่มีปะการังแข็ง ปะการังอ่อน กัลปังหา ปะการังดำ และมีความหลายหลายของปลาสูง

หินเรือ
          ลักษณะเป็นกองหินปริ่มน้ำและมีกองหินใต้น้ำวางตัวระเกะระกะ มีศักยภาพการดำน้ำตื้น (snorkeling) ต่ำ เนื่องจากที่ผิวน้ำมีโอกาสพบคลื่นลม ส่วนศักยภาพการดำน้ำแบบถัง (scuba diving) มีสูง เนื่องจากมีความหลากหลายสูง ทั้งปะการังแข็ง ปะการังอ่อน กัลปังหา และฝูงปลา