ทรัพยากรป่าไม้และป่าชายหาด ทรัพยากรป่าไม้และป่าชายหาด
975 view

          ระบบนิเวศหาดทราย ไม่ค่อยเหมาะกับการเจริญเติบโตของพืชเพราะตะกอนทรายมีขนาดอนุภาคใหญ่ มีช่องว่างเยอะทำให้ไม่อุ้มน้ำ และมีแร่ธาตุน้อย แต่ก็ยังมีพวก pioneering species หรือพืชบุกเบิก เป็นพืชชนิดแรกที่เข้ามาอาศัยในพื้นที่ มีวิวัฒนาการจนเป็นกลุ่มหรือสังคมขนาดใหญ่อย่างรวดเร็ว ซึ่งพืชเหล่านี้จะยึดกับทราย และเมื่อมันตายก็จะเป็นการเพิ่มแร่ธาตุให้กับทรายไปด้วย เมื่อระยะเวลาผ่านไปการเจริญเติบโตของมันก็จะทำให้ดินบริเวณนั้นมีการเปลี่ยนแปลง เพราะมีการหมุนเวียนของแร่ธาตุเกิดขึ้น
          พืชกลุ่มที่มีอายุน้อยสุด หรือมีรูปแบบง่ายๆ จะพบบริเวณใกล้กับชายหาด ส่วนกลุ่มพืชที่สูงกว่าและรูปแบบซับซ้อนกว่า จะอยู่ลึกเข้าไปด้านหลังของชายหาด หากบริเวณนี้มีขอบเขตที่กว้างมากก็จะเป็นการบ่งบอกถึงอายุของดินที่อยู่ชั้นล่างด้วย หากชายฝั่งที่เป็นหน้าหาดทรายถูกกัดเซาะเข้ามามาก จนบริเวณหน้าหาดที่เป็นหาดทรายหายไป ก็จะพบว่าบริเวณด้านหน้าหาดจะพบพืชที่มีขนาดใหญ่แทนเพราะไม่มีพื้นที่หน้าหาดให้พืชขนาดเล็กเจริญเติบโตได้อีก
          พรรณไม้ ที่สำรวจพบบริเวณเกาะกระ มีดังนี้
          >>> เกาะกระใหญ่และเกาะข้างเคียง มีประมาณ 92 ชนิด เป็นเฟิร์น 11 ชนิด พืชมีดอก 81 ชนิด 
          >>> เกาะกระกลางและเกาะกระเล็ก  มีพรรณไม้ประมาณ 10 ชนิด แต่พันธุ์ไม้ที่พบเหล่านี้จะไม่พบบนเกาะกระใหญ่ 
          พรรณไม้ที่สำรวจพบบนเกาะกระ มีประมาณ 82 ชนิด 
          1. พรรณไม้ที่ทราบชื่อแล้ว 60 ชนิด แบ่งได้ดังนี้
              >>> เฟิร์น 7 ชนิด
              >>> พืชมีดอก 53 ชนิด
          2. พรรณไม้ที่ยังไม่ทราบชื่อ 22 ชนิด
          พรรณไม้ที่สำรวจพบบนเกาะกระกลาง มีประมาณ 14 ชนิด
          1. พรรณไม้ทราบชื่อแล้ว 11 ชนิด แบ่งได้ดังนี้
              >>> เฟิร์น 2 ชนิด
              >>> พืชมีดอก 9 ชนิด
          2. พรรณไม้ที่ยังไม่ทราบชื่อ 3 ชนิด
          พรรณไม้ที่สำรวจพบบนเกาะกระเล็ก มีประมาณ 36 ชนิด
          1. พรรณไม้ทราบชื่อแล้ว 27 ชนิด แบ่งได้ดังนี้
            >>> เฟิร์น 6 ชนิด
            >>> พืชมีดอก 30 ชนิด
         2. พรรณไม้ที่ยังไม่ทราบชื่อ 9 ชนิด

ตัวอย่างพรรณไม้ป่าชายหาดบริเวณเกาะกระ
          1. ผักบุ้งทะเล ลำต้นขึ้นทอดต่อกันเป็นร่างแหคลุมพื้นทราย โดยมีรากยึดพื้นทรายและหาน้ำ ขึ้นอยู่เป็นหย่อมขยายบริเวณไม่กว้างมากนัก มันจะช่วยป้องกันการกัดเซาะบริเวณหาดทรายจะคลื่นที่ซัดเข้ามา
          2. หญ้าลอยลม  ลำต้นแข็ง ใบมีลักษณะม้วนแหลม ช่วย ป้องกันการสูญเสียน้ำ ใบงอกจากต้นเป็นดาวกระจาย สามารถแตกออกเป็นต้นใหม่ได้โดยกลิ้งตามลมไปกับพื้นทราย
          3. หูกวางไม้ยืนต้น ผลัดใบ สูง 8-28 เมตร เปลือกเรียบ กิ่งแตกรอบลำต้นตามแนวนอนเป็นชั้น ๆ ใบเป็นรูปไข่ ปลายใบแหลม มีดอกสีขาวนวลขนาดเล็ก ไม่มีกลีบดอก ผลเป็นรูปไข่ค่อนข้างแบนเล็กน้อย
          4. เตยทะเล ไม้ต้นขนาดเล็ก สูง 4-8 เมตร แตกกิ่งก้าน มีรากค้ำจุนบริเวณโคนต้น ใบยาวออกสีเขียวอมฟ้าเทา ขอบใบมีหนาม แตกเวียนสลับรอบลำต้นเป็นกระจุกที่ปลายยอด ดอกสีขาวอมเขียวใบ หนาอุ้มน้ำ หนามแข็งตรงปลายและริมขอบใบ ช่วยเก็บน้ำและลดการสูญเสียน้ำ

พรรณไม้ที่สำรวจพบบนเกาะ จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ

ลำดับ

ครอบครัว

ชนิด

ชื่อไทย

เกาะกระใหญ่

เกาะกระกลาง

เกาะกระเล็ก

1

APOCYNACEAE

Anodendron coriaceum (Bl.) Miq.

ยางน่องเครือ

x

 

 

2

APOCYNACEAE

Holarrhena antidysenterica Wall.

โมกหลวง

x

 

 

3

ARACEAE

Aglaonema sp.

พรมตีนสูง

x

 

 

4

ARACEAE

Borassus flabellifer L.

ตาล

x

 

 

5

ARECACEAE

Caryota mitis Lour.

เต่าร้าง

x

 

 

6

ASCLEPIADACEAE

Atherolepis pierrei Cost. var. glabra Kerr.

อบเชยเถา

 

 

x

7

ASCLEPIADACEAE

Hoya parasitica Wall.

นมพิจิตร

x

 

 

8

ASCLEPIADACEAE

Hoya sp.

-

x

 

 

9

ASPLENIACEAE

Asplenium nidus L.

ข้าหลวงหลังลาย

x

 

 

10

ASTERACEAE

Blumea sp.

-

 

 

x

11

ASTERACEAE

Eupatorium  odoratum  L.

สาบเสือ

x

 

 

12

ASTERACEAE

Pluchea indica Less.

ขลู่

x

x

x

13

BOMBACACEAE

Ceiba pentandra  Gaertn.

นุ่น

x

 

 

14

BORAGINACEAE

Cordia sp.

-

x

 

 

15

CAESALPINIACEAE

Albizia sp.

พฤกษ์

x

 

 

16

CAESALPINIACEAE

Caesalpinia crista  L.

สวาด

 

 

x

17

CAESALPINIACEAE

Cassia bakeriana Criab

กัลปพฤกษ์

x

 

 

18

CAESALPINIACEAE

Cynometra ramiflora L.

มังคะ

x

 

 

19

CAESALPINIACEAE

Tamarindus indica L.

มะขาม

x

 

 

20

CAPPARIDACEAE

Capparis  micracantha  A.DC.

ชิงชี่

x

 

 

21

CAPPARIDACEAE

Capparis sp.

หนามเกี่ยวไก่

x

 

x

22

CAPPARIDACEAE

Crateva adenansonii DC. subsp. trifoliata (Roxb.) Jacobs

กุ่มบก

x

 

 

23

CELASTRACEAE

Salacia chinensis L.

กำแพงเจ็ดชั้น

x

 

 

24

COMBRETACEAE

Terminalia catappa L.

หูกวาง

x

 

 

25

CONVOVULACEAE

Ipomoea pes-caprae (L.) Sweet

ผักบุ้งทะเล

x

 

x

26

CUCURBITACEAE

Coccinia  grandis  (L.) Voigt

ตำลึง

x

x

x

27

CUCURBITACEAE

Gymnopetalum intergrifolium Kurz

ขี้กา

x

 

 

28

CYPERACEAE

Cyperus sp.

กก

x

x

x

29

CYPERACEAE

Cyperus sp.

กก

x

x

x

30

DAVALLIACEAE

Davalliasp.

-

 

 

x

31

EBENACEAE

Diospyros ferrae (Willd.) Bakh.

ลำบิดทะเล

 

 

x

32

EBENACEAE

Diospyros filipendula Pierre ex Lec.

ลำบิดดง

x

 

 

33

EUPHORBIACEAE

Cleistanthus gracilis Hook.f.

ก้างปลา

x

 

 

34

EUPHORBIACEAE

Croton sp.

เปล้า

x

 

 

35

EUPHORBIACEAE

Drypetes hainanensis Merr.

สองกระดองหิน

x

 

 

36

EUPHORBIACEAE

Sauropus androgynus Merr.

ผักหวานบ้าน

 

 

x

37

LINDSEAECEAE

Lindseae divergens Hook. & Grev.

-

x

 

x

38

MELASTOMATACEAE

Memecylon  ellipsoideum  Craib

พลองใบรี

x

 

 

39

MELASTOMATACEAE

Memecylon  ovatum  J.B.Smith

พลองใบใหญ่

x

 

x

40

MELASTOMATACEAE

Memecylon pauciflorum Blume 

พลองใบเล็กบาง

x

 

x

41

MELIACEAE

-

ตาเสือ

x

 

 

42

MENISPERMACEAE

Stephania pierre Diesl.

กลิ้งกลางดง

x

 

 

43

MENISPERMACEAE

Tinospora baenzigeri Forman

ชิงช้าชาลี

 

 

x

44

MIMOSACEAE

Adenanthera pavonina L.

มะกล่ำต้น

x

 

 

45

MORACEAE

Artocarpus laakoocha Roxb.

มะหาด

x

 

 

46

MORACEAE

Artocarpus sp.

พวกมะหาด

x

 

 

47

MORACEAE

Ficus benjamina L.

ไทรใบแหลม

 

 

x

48

MORACEAE

Ficus  rumphii  Blume

โพขี้นก

x

x

x

49

MORACEAE

Ficus sp.

ไทร

x

 

 

50

MORACEAE

Ficus sp.

มะเดื่อ

 

 

x

51

MORACEAE

Ficus superba Miq. var. japonica Miq.

เลียบ

x

 

x

52

MORACEAE

Streblus asper Lour.

ข่อย

x

 

 

53

MYRISTICACEAE

Knema sp.

เลือดม้า

x

 

 

54

NYCTAGINACEAE

Pisonia grandis R.Br.

แสงจันทร์

x

x

 

55

OLACACEAE

Olax scandens Roxb.

กระดอถอก

x

 

 

56

OLAECEAE

Jasminum anodotum Gagnep.

มะลิป่า

x

 

x

57

PANDANACEAE

Pandanus odoratissimus L.

เตยทะเล

x

 

 

58

PAPILIONACEAE

Abrus  precatorium  L.

มะกล่ำตาหนู

x

x

x

59

PAPILIONACEAE

Adenanthera pavonina L.

มะกล่ำต้น

x

x

 

60

PAPILIONACEAE

Canavalia maritima (Aubl.) Th.

ถั่วคล้า

x

 

 

61

PAPILIONACEAE

Entada sp.

สะบ้าเล็ก

x

 

 

62

PAPILIONACEAE

Erythrina subumbrans Merr.

ทองหลาง

x

 

 

63

PAPILIONACEAE

Mucuna monosperma DC.

หมามุ่ยช้าง

x

 

 

64

PASSIFLORACEAE

Passiflora foetida L.

กะทกรก

x

 

 

65

POACEAE

Cymbopogon calcicola Hubb.

ตะไคร้ผา

x

 

x

66

POACEAE

Imperata cylindrica (L.) Beauv.

หญ้าคา

 

 

x

67

POACEAE

Spinifex littoreus (Burm.f.) Merr.

หญ้าลอยลม

x

 

 

68

POACEAE

-

หญ้าแพรก

 

x

 

69

POLYPODIACEAE

Drynaria quercifolia (L.) J.Sm.

กระแตไต่ไม้

x

 

x

70

POLYPODIACEAE

Pyrrosia adnascens (Sw.) Ching

ผักปีกไก่

x

 

x

71

POLYPODIACEAE

Pyrrosia sp.

-

x

 

 

72

PORTULACACEAE

Portulaca pilosa L. supsp. pilosa L.

สารพัดพิษ

 

x

 

73

PTERIDACEAE

Acrostichum  aureum L.

ปรงทอง

 

 

x

74

PTERIDACEAE

Pteris biaurita L.

กูดหางค่าง

x

 

 

75

PTERIDACEAE

Stenochlaena palustris (Burm.f.) Bedd.

ลำเท็ง

x

x

 

76

RUBIACEAE

Canthium cochinchinensis Pierre ex Pitard

กระดูกไก่

 

 

x

77

RUBIACEAE

Gardenia  sp.

ข่อยหนาม

x

 

 

78

RUBIACEAE

Geuttarda  speciosa  L.

โกงกางหูช้าง

x

 

 

79

RUBIACEAE

Ixora sp.

เข็มป่า

x

 

 

80

RUBIACEAE

Ixora sp.

เข็มป่า

x

 

 

81

RUBIACEAE

Ixora sp.

เข็มป่า (สีขาว)

x

 

x

82

RUBIACEAE

Morinda citrifolia L.

ยอ

x

 

 

83

RUTACEAE

Glycosmis pentaphylla (Rezt) A. DC.

เขยตาย

x

 

 

84

SAPINDACEAE

Lepisanthes rubiginosa Leenh.

มะหวด

 

 

x

85

SAPINDACEAE

Paranephelium longifoliolatum Lec.

ลำไยป่า

x

 

 

86

SAPINDACEAE

Zollingeria dongnaiensis Pierre

ขี้หนอน

x

 

 

87

SAPOTACEAE

Manilkara  hexandra  (Roxb.) Dub.

เกด

x

 

x

88

SAPOTACEAE

Plaquium obovatum (Griff.) Engler

ขนุนนก

x

 

 

89

SAPOTACEAE

-

ละมุดป่า

x

 

 

90

SCHIZAEACEAE

Lygodium microphyllum (Cav.) R.Br.

ลิเภายุ่ง

 

x

x

91

STERCULIACEAE

Sterculia sp.

ปอ

 

 

x

92

STERCULIACEAE

-

ปอใบขนุน

x

 

 

93

ULMACEAE

Celtis  timorensis  Span.

แก้งขี้พระร่วง

x

 

x

94

UNKNOWN

-

เครือออน

x

 

 

95

VERBENACEAE

Clerodendrum  inerme  (L.) Gaertn.

สำมะงา

x

 

 

96

VERBENACEAE

Prema serratifolia L.

ช้าเลือด

 

 

x

97

VERBENACEAE

Vitex pinnata L.

สวองตีนนก

x

 

 

98

VITTARIACEAE

Vittaria ensiformis Sw.

-

x

 

 

99

-

-

พวกพญาเท้าเอว

x

 

 

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง