สาหร่ายทะเล สาหร่ายทะเล
1,309 view

          ในแนวปะการังพบทั้งหมด 8 ชนิด แบ่งออกเป็น 4 กลุ่ม คือสาหร่ายสีเขียวแกมน้ำเงิน สาหร่ายสีน้ำตาล และสาหร่ายสีแดง โดยที่สาหร่ายสีน้ำตาล พบจำนวนชนิดมากที่สุดถึง 3 ชนิด ได้แก่ Padina spp., Lobophoravariegata และ Dictyotaadnata รองลงมาคือกลุ่มสาหร่ายสีเขียวและสาหร่ายสีแดง โดยขึ้นอยู่ตามช่องว่างระหว่างปะการังเขากวางแบบกิ่ง บนซากปะการังตาย และบนพื้นหินกระจายอยู่ทั่วไปในแนวปะการัง

ตารางแสดงชนิดสาหร่ายที่พบบริเวณหมู่เกาะกระ จ.นครศรีธรรมราช กันยายน พ.ศ. 2550 

ลำดับ

ครอบครัว

ชนิด

ชื่อสามัญ

ชื่อไทย

สถานี

เกาะใหญ่

เกาะกลาง

หินเรือ

1

Oscillatoriaceae

Lyngbya sp.

Blue-green alga

สาหร่ายสีเขียวแกมน้ำเงิน

 

x

 

2

Bryopsidaceae

Bryopsis pennata

Green alga

สาหร่ายสีเขียว

 

x

 

3

Caulerpaceae

Caulerpa racemosa var. peltata

Green grape alga

สาหร่ายสีเขียว

x

x

x

4

Sargassaceae

Padina sp.

Brown alga

สาหร่ายเห็ดหูหนู

x

x

 

5

Dictyotaceae

Lobophora variegata

Encrusting fan-leaf  alga

สาหร่ายสีน้ำตาล

x

x

x

6

Dictyotaceae

Dictyota adnata

Brown alga

สาหร่ายสีน้ำตาล

 

 

x

7

Squamariaceae

Peyssonnelia sp.

Red alga

สาหร่ายสีแดง

 

 

x

8

Hypneaceae

Hypnea sp.

Red alga

สาหร่ายสีแดง

 

x

 

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง