พื้นที่คุ้มครอง ทช. "หมู่เกาะกระ"
พื้นที่คุ้มครองทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง "หมู่เกาะกระ"

ปัจจุบันหมู่เกาะกระ จ.นครศรีธรรมราช เป็นพื้นที่ที่มีสภาพธรรมชาติสมบูรณ์ ควรสงวนไว้เพื่อเป็นแหล่งอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งในอ่าวไทย โดยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่สำคัญประกอบด้วย แนวปะการังพื้นที่ 412 ไร่ มีปะการังแข็ง 67 ชนิด ปะการังที่สำคัญ เช่น ปะการังเขากวาง ชนิดปะการังแปรงล้างขวด ซึ่งพบแห่งเดียว ในบริเวณอ่าวไทย เกาะกระเป็นแหล่งวางไข่ที่สำคัญของเต่าทะเล โดยปัจจุบันพบปีละมากกว่า 30 รัง และยังเป็นแหล่งที่อยู่อาศัยของชนิดพันธุ์สัตว์ที่หายากและอยู่ในสภาพใกล้สูญพันธุ์อย่างยิ่ง เช่น เต่ากระ หอยทากบุษราคัม และนกโจรสลัดเกาะคริสต์มาส เป็นต้น ชนิดพันธุ์ที่อยู่ในสถานภาพมีแนวโน้มใกล้สูญพันธุ์ เช่น นกยางจีน นอกจากนี้เกาะกระยังมีความสำคัญต่อการกำหนดขอบเขตพื้นที่ทะเลของราชอาณาจักรไทยโดยได้ประกาศให้เป็นพิกัดที่ใช้กำหนดเป็นเส้นฐานตรงหลักที่ 3 ทางฝั่งอ่าวไทย การประกาศเป็นเขตพื้นที่คุ้มครองทางทะเลและชายฝั่งนั้นมีส่วนสำคัญในการดูแลอาณาเขตของราชอาณาจักรไทยด้านความมั่นคงอีกด้วย

สิ่งมีชีวิตบริเวณพื้นที่คุ้มครอง สิ่งมีชีวิตบริเวณพื้นที่คุ้มครอง