เพชรจรัสแสง เชิดชูเกียรติ ปี พ.ศ. 2561 เพชรจรัสแสง เชิดชูเกียรติ ปี พ.ศ. 2561
940 view

ชื่อ : นายเกรียง มหาศิริ
ตำแหน่ง : เจ้าพนักงานประมงอาวุโส
สังกัด : กลุ่มส่งเสริมและประสานงานเครือข่ายทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง