DMCR Patrol DMCR Patrol
373 view


          DMCR Patrol Application on Mobile ระบบลาดตระเวนเชิงคุณภาพทางทะเลและชายฝั่ง ใช้เป็นเครื่องมือในการลาดตระเวนเพื่อการคุ้มครอง ป้องกันรักษาทรัพยากรทะเลและชายฝั่ง ที่ช่วยอำนวยความสะดวกให้แก่เจ้าหน้าที่ในการปฎิบัติงานให้รวจเร็วและแม่นยำยิ่งขึ้น เพื่อสนับสนุนการตัดสินใจของเจ้าหน้าที่

เมนูการใช้งาน

  • บันทึกจุดสนใจ : หลายประเภทพร้อมแนบหลักฐานที่พบเจอ
  • วัดและตรวจสอบ : พื้นที่ต้องสงสัยพร้อมสร้างเป็นจุดสนใจได้ง่าย
  • ดูพื้นที่กฎหมาย : ตรวจสอบพื้นที่สำคัญทางด้านการปราบปราม
  • ลาดตระเวน : สร้างและทำการลาดตระเวนอย่างชาญฉลาด