DMCR Mobile Application
DMCR Mobile Application
โมบายแอพพลิเคชั่น ทช.
DMCR4Thai
          พัฒนาขึ้นเพื่อให้ผู้ใช้งานโทรศัพท์เคลื่อนที่ สามารถเข้าถึงข้อมูลทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง รวมทั้งภารกิจของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง (กรม ทช.) ได้อย่างสะดวกและทันเหตุการณ์ โดยแบ่งเป็นหมวดหมู่ข้อมูลเพื่อให้ง่ายต่อการใช้งาน ดังนี้
 • DMCR Map Online : การแสดงผลทรัพยากรทั้งหมดของ ทช. และเขตอนุรักษ์ผ่านแผนที่ออนไลน์
 • คลังข้อมูล : ศูนย์รวมองค์ความรู้เกี่ยวกับทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่สำคัญ แบ่งเป็นหมวดหมู่ สืบค้นได้ง่าย
 • บริการประชาชน : เพื่อให้ประชาชนได้เข้าถึงข้อมูล ได้รวดเร็ว
 • แจ้งเหตุ : สามารถกรอกแบบฟอร์มรายงานการพบเห็น เหตุการณ์ต่างๆ ทีมีผลกระทบต่อทรัพยากร เพื่อให้เจ้าหน้าที่ ทช. เข้าตรวจสอบได้ทันท่วงที
 • ข่าวสารล่าสุด : ข่าวสารและสาระน่ารู้ เกี่ยวกับทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ส่งตรงถึงมือคุณทุกวัน
 • กิจกรรม : อัพเดทกิจกรรมและโครงการสำคัญของ กรม ทช.
 • เกี่ยวกับเรา : ข้อมูลเกี่ยวกับ กรม ทช. เช่น ภารกิจ พันธกิจ วิสัยทัศน์ โครงสร้างองค์กร ผู้บริหาร หน่วยงานในสังกัด ผลปฏิบัติงาน และนามสงเคราะห์ เป็นต้น
 • ติดต่อเรา : ข้อมูลติดต่อ กรม ทช. และช่องทางการแจ้งเรื่องร้องเรียน
 

 

 

MARINE RANGERS

          เป็นโมบายแอปพลิเคชั่น หรือระบบกลางเพื่อบริหารจัดการข้อมูลเครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์ทะเล   (อสทล.)   ในสังกัดกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง   (ทช.)  ตามมาตรา 16 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง พ.ศ. 2558 เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับเจ้าหน้าที่ของกรม ทช. และอาสาสมัครพิทักษ์ทะเล ในการตรวจสอบสถานภาพ สิทธิประโยชน์ การเข้าใช้งาน การเข้าร่วมกิจกรรม และการปฏิบัติงานในส่วนที่เกี่ยวข้อง โดยมีคุณสมบัติ ดังนี้

สำหรับสมาชิกอาสาสมัครพิทักษ์ทะเล (อสทล.)

 • เมนูลงทะเบียน : ใช้เพื่อการลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมกิจกรรมด้วยตนเอง
 • เมนูกิจกรรม : ใช้ติดตามข่าวสารการจัดกิจกรรมของกรม ทช.
 • เมนู อสทล. : ใช้ดูรายละเอียด ประวัติการเข้าร่วมกิจกรรม และคะแนนของ อสทล. แต่ละคนได้
 • เมนูสิทธิประโยชน์ : ใช้ดูข้อมูลสิทธิประโยชน์และรางวัลเชิดชูเกียรติของแต่ละคนได้

สำหรับเจ้าหน้าที่

 • ใช้ในการบริหารจัดการกิจกรรม หรือดูยอดรวมของผู้เข้าร่วมกิจกรรมในแต่ละครั้งได้
 • ใช้รับสมัครอาสาสมัครพิทักษ์ทะเล
 • ใช้รับลงทะเบียนการเข้าร่วมกิจกรรมของสมาชิกอาสาสมัครพิทักษ์ทะเล มี 2 วิธี คือ
  (1) กรณีที่มีบัตรประจำตัวประชาชน ให้ใช้บัตรเสียบเข้ากับเครื่องอ่านบัตรที่เจ้าหน้าที่กรม ทช. จัดเตรียมไว้ให้ บริเวณหน้าสถานที่จัดกิจกรรม
  (2) กรณีที่ไม่ได้นำบัตรประชาชนมา สามารถลงทะเบียนด้วยเลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก หรือบัตรอาสาสมัครพิทักษ์ทะเล (อสทล.) ซึ่งเจ้าหน้าที่จะอ่านรายละเอียดจาก QR Code ที่อยู่ด้านหลังบัตร

 

MARINE ZONE

          เป็นโมบายแอปพลิเคชั่น หรือระบบกลางเพื่อบริหารจัดการข้อมูลเครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์ทะเล   (อสทล.)   ในสังกัดกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง   (ทช.)  ตามมาตรา 16 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง พ.ศ. 2558 เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับเจ้าหน้าที่ของกรม ทช. และอาสาสมัครพิทักษ์ทะเล ในการตรวจสอบสถานภาพ สิทธิประโยชน์ การเข้าใช้งาน การเข้าร่วมกิจกรรม และการปฏิบัติงานในส่วนที่เกี่ยวข้อง โดยมีคุณสมบัติ ดังนี้

 

 

 

DMCR TCS

          เป็นโมบายแอปพลิเคชั่น หรือระบบกลางเพื่อบริหารจัดการข้อมูลเครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์ทะเล   (อสทล.)   ในสังกัดกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง   (ทช.)  ตามมาตรา 16 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง พ.ศ. 2558 เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับเจ้าหน้าที่ของกรม ทช. และอาสาสมัครพิทักษ์ทะเล ในการตรวจสอบสถานภาพ สิทธิประโยชน์ การเข้าใช้งาน การเข้าร่วมกิจกรรม และการปฏิบัติงานในส่วนที่เกี่ยวข้อง โดยมีคุณสมบัติ ดังนี้