การสรรหาผู้ทรงคุณวุฒิ คกก. ทช.
วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร

รับสมัครตั้งแต่วันที่ 14 มิถุนายน - 14 กรกฎาคม 2566 โดยผู้ประสงค์จะสมัครสามารถยื่นใบสมัคร เอกสารและหลักฐาน ได้ 3 ช่องทางดังนี้

1. ยื่นสมัครด้วยตัวเอง

ส่วนเลขานุการคณะกรรมการนโยบายและแผนฯ
กองยุทธศาสตร์และแผนงาน กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
ที่อยู่ : 120 หมู่ที่ 3 อาคารรัฐประศาสนภักดี ชั้น 8 ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210

โทรศัพท์ : 02 142 7425

 

จ.จันทบุรี , จ.ระยอง , จ.ตราด
สถานที่รับสมัคร : สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 1 (ระยอง)
ที่อยู่ : 111/26 ม.5 ต.เชิงเนิน อ.เมือง จ.ระยอง 21000

โทรศัพท์ : 038 020 070

 

จ.ชลบุรี , จ.ฉะเชิงเทรา , จ.สมุทรปราการ
สถานที่รับสมัคร : สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 2 (ชลบุรี)
ที่อยู่ : 301 ม.2 ต.เสม็ด อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี 20000

โทรศัพท์ : 038 467 372-3

  จ.เพชรบุรี , จ.ประจวบคีรีขันธ์
สถานที่รับสมัคร : สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 3 (เพชรบุรี)
ที่อยู่ : 246/2 ต.ชะอำ อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี 76120
โทรศัพท์ : 032 470 459
  จ.สุราษฎร์ธานี , จ.ชุมพร
สถานที่รับสมัคร : สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 4 (สุราษฎร์ธานี)
ที่อยู่ : 120/20 ม.7 ต.กะแดะ อ.กาญจนดิษฐ์ จ.สุราษฎร์ธานี 84160
โทรศัพท์ : 077 379 151
  จ.สงขลา , จ.พัทลุง , จ.นครศรีธรรมราช
สถานที่รับสมัคร : สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 5 (สงขลา) 
ที่อยู่ : 54/1 ม.1 ต.เกาะยอ อ.เมือง จ.สงขลา 90100
โทรศัพท์ : 074 591 626
  จ.พังงา , จ.ระนอง
สถานที่รับสมัคร : สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 6 (พังงา)
ที่อยู่ : 715/5 ต.ท้ายช้าง อ.เมือง จ.ฟังงา 82000
โทรศัพท์ : 076 679 131
  จ.ตรัง , จ.สตูล
สถานที่รับสมัคร : สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 7 (ตรัง)
ที่อยู่ : 16 ต.กันดัง อ.กันตัง จ.ตรัง 92110
โทรศัพท์ : 075 252 850
  จ.สมุทรสาคร , จ.สมุทรสงคราม , กรุงเทพมหานคร
สถานที่รับสมัคร :
สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 8 (สมุทรสาคร)
ที่อยู่ : 125 หมู่ 8 ต.โคกขาม อ.เมือง จ.สมุทรสาคร 74000
โทรศัพท์ : 034 871 253
  จ.ปัตตานี , จ.นราธิวาส
สถานที่รับสมัคร : สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 9 (ปัตตานี)
ที่อยู่ : 297/75-76 ต.รูสะมิแล อ.เมืองปัตตานี จ.ปัตตานี 94000
โทรศัพท์ : 073 710 767
  จ.กระบี่ , จ.ภูเก็ต
สถานที่รับสมัคร : สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 10 (กระบี่)
ที่อยู่ : 222 หมู่ที่ 5 ต.อ่าวนาง อ.เมือง จ.กระบี่ 81180
โทรศัพท์ : 075 637 589
2. ไปรษณีย์ ลงทะเบียนถึง ผู้อำนวยการส่วนเลขานุการคณะกรรมการนโยบายและแผนการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งแห่งชาติ
กองยุทธศาสตร์และแผนงาน กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
ที่อยู่ : 120 หมู่ที่ 3 อาคารรัฐประศาสนภักดี ชั้น 8 ศูนย์ราซการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขดหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210
(โดยให้ถือวันที่ทำการไปรษณีย์ต้นทางประทับตรารับเป็นวันสมัครหรือเสนอชื่อ)
3. ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (อีเมล) อีเมล : onmb.dmcr@gmail.com