การสรรหาผู้ทรงคุณวุฒิ คกก. ทช.
จังหวัดภูเก็ต
  • ประกาศสรรหาผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ประจำปี 2564
  • ประกาศรายชื่อผู้ที่เข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ในคณะกรรมการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง พ.ศ. 2565
  • ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการสรรหาเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ในคณะกรรมการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง พ.ศ. 2564

ดาวน์โหลด

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติ.pdf
ประเภทไฟล์ : .pdf ขนาด : 0.61 Mb จำนวนดาวน์โหลด : 32