การสรรหาผู้ทรงคุณวุฒิ คกก. ทช.
จังหวัดตรัง
  • ประกาศสรรหาผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ประจำปี 2564
  • ประกาศรายชื่อผู้ที่เข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ในคณะกรรมการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง พ.ศ. 2564
  • ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการสรรหาเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ในคณะกรรมการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง พ.ศ. 2564

ดาวน์โหลด

ประกาศรับสมัครเพื่อสรรหาคณะกรรมผู้ทรงคุณวุฒิฯ.pdf
ประเภทไฟล์ : .pdf ขนาด : 4.03 Mb จำนวนดาวน์โหลด : 34
แบบฟอร์ม คทจ 01.pdf
ประเภทไฟล์ : .pdf ขนาด : 0.13 Mb จำนวนดาวน์โหลด : 33
แบบฟอร์ม คทจ 02.pdf
ประเภทไฟล์ : .pdf ขนาด : 0.02 Mb จำนวนดาวน์โหลด : 32
แบบฟอร์ม คทจ 03.pdf
ประเภทไฟล์ : .pdf ขนาด : 0.04 Mb จำนวนดาวน์โหลด : 32
ใบรับรองจบการศึกษา.pdf
ประเภทไฟล์ : .pdf ขนาด : 0.01 Mb จำนวนดาวน์โหลด : 34