การสรรหาผู้ทรงคุณวุฒิ คกก. ทช.
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
  • ประกาศสรรหาผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ประจำปี 2564
  • ประกาศรายชื่อผู้ที่เข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ในคณะกรรมการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง พ.ศ. 2564
  • ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการสรรหาเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ในคณะกรรมการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง พ.ศ. 2564

ดาวน์โหลด

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการสรรหาเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ประจวบคีรีขันธ์.pdf
ประเภทไฟล์ : .pdf ขนาด : 0.80 Mb จำนวนดาวน์โหลด : 35