การอบรม แบบเดินใต้ทะเล ครั้งที่ 6/2567 การอบรม แบบเดินใต้ทะเล ครั้งที่ 6/2567
329 view


รายชื่อผู้ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตร “การอนุรักษ์ทรัพยากรปะการัง สำหรับผู้ประกอบการ ผู้ควบคุมเรือ
และเจ้าหน้าที่ประจำเรือประกอบกิจกรรมท่องเที่ยวดำน้ำ แบบเดินใต้ทะเล” รุ่นที่ 6/2567
ณ ห้องประชุมเกาะล้านแกรด์วิว รีสอร์ท หาดทองหลาง จ.ชลบุรี (วันที่ 26 เมษายน 2567)
 
1. Mr.Tola Ly
2. Mr.Narith So
3. นายชลธร ดาวเหมือง
4. นายภานุภัทร แซ่ย่าง
5. Mr. Kai Ju
6. Mr.Khanw Sokha
7. นายทวิวัฒน์ กฎแก้ว
8. นายแทนกาย ลิมีชัย
9. นางสาวภิชยาภรณ์ อารีราษฎร์
10. นายอัสนี เกิดขาว
11. Mr.Pea Kruoch
12. Mr.Nem Nutu
13. นางสาวสุกัญญา เนียมหอม
14. นายสุนทร ยมจินดา
15. นายสัมฤทธิ์ สาหาร
16. Mr.Bopha Run
17. Mr.Tia Koru
18. นายยุทธนา ปลื้มบัว
19. นายธรรมรัตน์ บุญแสวง
20. นายพยัพ มากระจัน
21. นายปฏิภาณ แซงบุญเรือง
22. นายวันชัย ธรรมลึก
23. Mr.Phon Veha
24. Mr.So Ben
25. Mr.Rea Rath
26. Mr.Chhean Vibo
27. Mr.Det Da
28. Mr.Sop Shhin
29. Mr.Chhorn Samol