การอบรม แบบเดินใต้ทะเล ครั้งที่ 5/2567 การอบรม แบบเดินใต้ทะเล ครั้งที่ 5/2567
321 view


รายชื่อผู้ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตร “การอนุรักษ์ทรัพยากรปะการัง สำหรับผู้ประกอบการ ผู้ควบคุมเรือ
และเจ้าหน้าที่ประจำเรือประกอบกิจกรรมท่องเที่ยวดำน้ำ แบบเดินใต้ทะเล” รุ่นที่ 5/2567
ณ ห้องประชุมเกาะล้านแกรด์วิว รีสอร์ท หาดทองหลาง จ.ชลบุรี (วันที่ 10 เมษายน 2567)
 
1. นายสุธีรวัฒน์ โซ๊ะเฮง
2. นายปริญญา สนัยเข้ม
3. นายเอกรัตน์ แสงสุวรรณ์
4. นายวิรชัย จันทร์ชัน
5. นายพีระยุทธิ์ พินทอง
6. นางสาว ชุลีพร สามิตร
7. นายนิติ ชูกิตติกุล
8. Mr.Khann Suon
9. Mr.Sokha Nuch
10. Mr.Men Chhorn
11. Mr.Vothea Sin
12. นายอนิวัฒน์ หมื่นศรี
13. Mr.Yogm Nuon
14. Mr.Kakana Nakk
15. นายจารึก คงศักดิ์
16. นายพีณะวุฒิ รุ่งเพิ่ม
17. นายสุธน มาคำสาย
18. นายธีรพล ผลคำ
19. นายประสงค์ นิ่มอนงค์
20. Mr.Suk Sung
21. นายอรรนพ เจริญสุข
22. Mr.Roeurn Raksmey
23. Mr.Peth Thearun
24. Mr.Tum Den
25. Mr.Sokea Keo
26. Mr.Chanchai Nantarak
27. Mr.Pheap Sean