รายชื่อผู้ผ่านการฝึกอบรม ท่องเที่ยวดำน้ำแบบเดินใต้ทะเล ประจำปี 2567 รายชื่อผู้ผ่านการฝึกอบรม ท่องเที่ยวดำน้ำแบบเดินใต้ทะเล ประจำปี 2567
244 view

รายชื่อผู้ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตร “การอนุรักษ์ทรัพยากรปะการัง สำหรับผู้ประกอบการ ผู้ควบคุมเรือ
และเจ้าหน้าที่ประจำเรือ
ประกอบกิจกรรมท่องเที่ยวดำน้ำ แบบเดินใต้ทะเล” ประจำปี 2567