การอบรม แบบเดินใต้ทะเล ครั้งที่ 4/2567 การอบรม แบบเดินใต้ทะเล ครั้งที่ 4/2567
83 view


รายชื่อผู้ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตร “การอนุรักษ์ทรัพยากรปะการัง สำหรับผู้ประกอบการ ผู้ควบคุมเรือ
และเจ้าหน้าที่ประจำเรือประกอบกิจกรรมท่องเที่ยวดำน้ำ แบบเดินใต้ทะเล” รุ่นที่ 4/2567
ณ ห้องประชุมเกาะล้านแกรด์วิว รีสอร์ท หาดทองหลาง จ.ชลบุรี (วันที่ 21 มีนาคม 2567)
 
1. นายณรงค์ ศรีม่วง
2. Mr. Yoeurn Vannkinh
3. Mr. Phuong Ravy
4. นายสุรเดช ลาวิล
5. นายบุญรอด น้อยกาวเรือ
6. Mr. Sung Piset
7. Mr. Mone Chanthovong
8. นายก้าน พลภูงา
9. นายสิทธินนท์ หนองใหญ่
10. นายราเมศ เย็นภูเขา
11. นายยุทธภูมิ นะรอนรัมย์
12. นายมานพ กลัดจิตร
13. Mr. Thai Haim
14. นายเจริญศักดิ์ คงแป้น
15. Mr. Ro Seab
16. Mr. Phea Seab
17. นายณัฐพร แสนสะอาด
18. นายประวิทย์ กฤษณา
19. นายเอกลักษณ์ รุ่งอินทร์
20. นายภูริวัจน์ นิธิมาวรศักดิ์
21. นายชาติตระกูล พูลสวัส
22. นายธัชนนท์ ขุนชำนาญ
23. นายอรรถพล ศรีอัตฮาต
24. นายอดิศักดิ์ เวชกร
25. นายวสันต์ ทองพันชั่ง
26. Mr.Nen Noem
27. นายเอกรินทร์ ตันเทียน
28. นายสมันตชัย ทองอาบ
29. นายณัฐนนท์ บุญมา
30. Mr. Yoeurm Kea
31. Mr. Chhav Chanly
32. นายนเรศ ฉุยกลม