การอบรม แบบเดินใต้ทะเล ครั้งที่ 2/2567 การอบรม แบบเดินใต้ทะเล ครั้งที่ 2/2567
333 view


รายชื่อผู้ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตร “การอนุรักษ์ทรัพยากรปะการัง สำหรับผู้ประกอบการ ผู้ควบคุมเรือ
และเจ้าหน้าที่ประจำเรือประกอบกิจกรรมท่องเที่ยวดำน้ำ แบบเดินใต้ทะเล” รุ่นที่ 2/2567
ณ ห้องประชุมเกาะล้านแกรด์วิว รีสอร์ท หาดทองหลาง จ.ชลบุรี (วันที่ 17 มกราคม 2567)
 
1. นายนันทพงษ์ จินดาไร
2. นายธนากร เจริญพร้อม
3. นายประหวัด สมจิตรชอบ
4. นายอำพล มนตรี
5. นายวิศรุต บุญเกิด
6. นายอนุชา จันดา
7. นายชาดก คำทุย
8. นายพงษ์ภิพัฒน์ ยุทธสุนทร
9. นายอำนาจ พลหาญ
10. นายรุจน์ แสนสอาด
11. นายเจษฎา จันทร์เจริญ
12. นางสาวปาณัสม์สร มหา
13. นายสมพงษ์ จันทร์ชัน
14. นายศักดิ์ดา เฉียบกระโทก
15. นายนพพล แก้วสระเสน
16. นางสาวอรวรรณ ฤกษ์ดี
17. นายนิโรธ แซ่อ๋อง
18. นายประยูร บุญพิมล
19. นางสาวจันจิรา เติมศักดิ์
20. นายสมพงษ์ พลนามแก้ว
21. นายพิษณุ ปลื้มบัว
22. นายฤทธิเดช นาคสิงห์ทอง
23. นายจักรกฤษ ทรัพย์สิน
24. นายจักรพันธ์ ปาโท
25. นายจิรพันธ์ เตยแก้ว
26. นายจิรายุ หวังสอื๊ด
27. นายธันวา กล้าหาญ