การอบรม แบบเดินใต้ทะเล ครั้งที่ 1/2567 การอบรม แบบเดินใต้ทะเล ครั้งที่ 1/2567
71 view


รายชื่อผู้ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตร “การอนุรักษ์ทรัพยากรปะการัง สำหรับผู้ประกอบการ ผู้ควบคุมเรือ
และเจ้าหน้าที่ประจำเรือประกอบกิจกรรมท่องเที่ยวดำน้ำ แบบเดินใต้ทะเล” รุ่นที่ 1/2567
ณ ห้องประชุมเกาะล้านแกรด์วิว รีสอร์ท หาดทองหลาง จ.ชลบุรี (วันที่ 16 มกราคม 2567)
 
1. นางพงศธร แก้วเกิด
2. นายวัลลภ ทองมาก
3. นายภาสกร วชิระนันทกุล
4. นายก้านแก้ว เตชะผล
5. นายวิระศักดิ์ แป้นเกิด
6. นายศรัณยู แสนใจพันธ์
7. นายเฉลิมพล พุ่มพวง
8. นายเอกพันธ์ พันธ์จี
9. นายสุรการณ์ ศรีสุวรรณ
10. นายธนากร ด้วงคุ้ม
11. นายชาญยุทธ สังข์แก้ว
12. นางสาวรัศมี สามิตร
13. นายอนุวัฒน์ หารชมภู
14. นายสำลิตร์ บัวศิริ
15. นายอำไพ ไชยสุข
16. นายวันปิยะ คำไหม
17. นายธนากร สำเร็จ
18. นายชูชัย พลศรีดา
19. นายอนุวัฒน์ กาญจนยิ่งวิโรจน์
20. นายทรงชัย ณะอำภัย
21. นายจตุพล บุญยิ่ง