รายชื่อผู้ผ่านการฝึกอบรม ท่องเที่ยวดำน้ำแบบเดินใต้ทะเล ประจำปี 2564 รายชื่อผู้ผ่านการฝึกอบรม ท่องเที่ยวดำน้ำแบบเดินใต้ทะเล ประจำปี 2564
82 view

รายชื่อผู้ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตร “การอนุรักษ์ทรัพยากรปะการัง สำหรับผู้ประกอบการ ผู้ควบคุมเรือ
และเจ้าหน้าที่ประจำเรือ ประกอบกิจกรรมท่องเที่ยวดำน้ำ แบบเดินใต้ทะเล”