รายละเอียดโครงการ
รวมการประชุมวิชาการ

          ประเทศไทยในอนาคตต้องพึ่งพาทรัพยากรจากทะเลเพื่อความรุ่งเรืองของประเทศ ด้วยความตระหนักถึงความสำคัญดังกล่าวบุคลากรและผู้ปฏิบัติงานที่มีความเกี่ยวข้องด้านวิทยาศาสตร์ทางทะเล ทั้งในสถาบันการศึกษา หน่วยงานราชการ และองค์กรภาคเอกชนต่าง ๆ ได้มีความตกลงและร่วมมือจัด "การประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์ทางทะเล" ขึ้นในประเทศไทย ดังนี้

          ครั้งที่ 6 ระหว่างวันที่ 18 - 20 มิถุนายน พ.ศ. 2561 ณ มหาวิทยาลัยบูรพา โดยมี มหาวิทยาลัยบูรพา เป็นเจ้าภาพ
          ครั้งที่ 5 ระหว่างวันที่ 01 - 03 มิถุนายน พ.ศ. 2559 ณ โรงแรมรามาการ์เด้น โดยมี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นเจ้าภาพ
          ครั้งที่ 4 ระหว่างวันที่ 09 – 11 มิถุนายน พ.ศ. 2557 ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โดยมี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เป็นเจ้าภาพ
          ครั้งที่ 3 ระหว่างวันที่ 17 – 19 ตุลาคม พ.ศ. 2555 ณ โรงแรมตะวันนา รามาดา โดยมี สถาบันวิจัยทรัพยากรทางน้ำ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นเจ้าภาพ
          ครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 28 – 30 มิถุนายน พ.ศ. 2553 ณ โรงแรมรอยัลซิตี้ จังหวัดภูเก็ต โดยมี กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ได้รับเป็นเจ้าภาพ
          ครั้งที่ 1 ระหว่างวันที่ 25 – 27 สิงหาคม พ.ศ. 2551 ณ โรงแรมเมโทรโพล จังหวัดภูเก็ต