กลุ่มสมุนไพรบ้านทะเลนอก จ.ระนอง กลุ่มสมุนไพรบ้านทะเลนอก จ.ระนอง
295 view

ชื่อร้าน/กลุ่มเครือข่าย :  กลุ่มสมุนไพรบ้านทะเลนอก จ.ระนอง
ผลิตภัณฑ์ชุมชน :

ปลาเค็มฝังทราย ปลาทู , ปลาอินทรีย์ , ปลากุเลา , ปลาจวด และกิจกรรมนั่งเรือเที่ยวเกาะ 3 เกาะ 1อ่าว

ที่อยู่ :  4 ม.1 ต.กำพวน อ.สุขสำราญ จ.ระนอง 85120
โทรศัพท์ :  080 521 9749  (คุณลัดดา อาดหาญ)

ชื่อสินค้า : ปลาเค็มฝังทราย (ปลาทู)
ส่วนประกอบสำคัญ : ปลาทู
น้ำหนักสุทธิ : 1 กิโลกรัม
ราคา : 350 บาท
 

ชื่อสินค้า : ปลาเค็มฝังทราย (ปลาอินทรีย์)
ส่วนประกอบสำคัญ : ปลาอินทรีย์
น้ำหนักสุทธิ : 1 กิโลกรัม
ราคา : 350 บาท
 

ชื่อสินค้า : ปลาเค็มฝังทราย (ปลากุเลา)
ส่วนประกอบสำคัญ : ปลากุเลา
น้ำหนักสุทธิ : 1 กิโลกรัม
ราคา : 500 บาท
 

ชื่อสินค้า : ปลาเค็มฝังทราย (ปลาจวด)
ส่วนประกอบสำคัญ : ปลาจวด
น้ำหนักสุทธิ : 1 กิโลกรัม
ราคา : 500 บาท

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง