กลุ่มแปรรูปอาหารทะเล จ.ระนอง กลุ่มแปรรูปอาหารทะเล จ.ระนอง
304 view

ชื่อร้าน/กลุ่มเครือข่าย :  กลุ่มแปรรูปอาหารทะเล จ.ระนอง
ผลิตภัณฑ์ชุมชน :

ปลาหวาน, ปลาอินทรีย์, ปลาเค็ม เป็นปลาที่นำมาแปรรูปโดยกลุ่มแปรรูปอาหารทะเลในพื้นที่ประมงชายฝั่ง ทำใหม่สดทุกวัน ไม่มียา ไม่มีสารกันบูดกันรา

ที่อยู่ :  16/1 ม.4 ต.กำพวน อ.สุชสำราญ จ.ระนอง 85120
โทรศัพท์ :  061-1407169  (คุณร่มลา ถลาง)

ชื่อสินค้า : ปลาหวาน
ส่วนประกอบสำคัญ : -
น้ำหนักสุทธิ : ครึ่งกิโล (แพ็ค)
ราคา : 150 บาท
 

ชื่อสินค้า : ปลาอินทรีย์
ส่วนประกอบสำคัญ : -
น้ำหนักสุทธิ : 3 ขีด (แพ็ค)
ราคา : 150 บาท
 

ชื่อสินค้า : ปลาเค็ม
ส่วนประกอบสำคัญ : -
น้ำหนักสุทธิ : 3 ขีด (แพ็ค)
ราคา : 100 บาท

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง