กลุ่มประมงพื้นบ้านบ้านไร่ใต้สามัคคี จ.ระนอง กลุ่มประมงพื้นบ้านบ้านไร่ใต้สามัคคี จ.ระนอง
297 view

ชื่อร้าน/กลุ่มเครือข่าย :  กลุ่มประมงพื้นบ้านบ้านไร่ใต้สามัคคี จ.ระนอง
ผลิตภัณฑ์ชุมชน :

ปลาอินทรีย์ฝังทราย, ปลากุเลาฝังทราย, ปลากระบอกฝังทราย, กระบอกร้า, กะปิ

ที่อยู่ :  11/1 ม.1 ต.นาคา อ.สุขสำราญ จ.ระนอง 85120
โทรศัพท์ :  089-2892751 (คุณข้อดี้ย๊ะ  แก้วนพรัตน์)

ชื่อสินค้า : ปลาอินทรีย์ฝังทราย
ส่วนประกอบสำคัญ : -
น้ำหนักสุทธิ : 1 กิโลกรัม
ราคา : 500 บาท
 

ชื่อสินค้า : ปลากุเลาฝังทราย
ส่วนประกอบสำคัญ : -
น้ำหนักสุทธิ : 1 กิโลกรัม
ราคา : 500 บาท
 

ชื่อสินค้า : ปลากระบอกฝังทราย
ส่วนประกอบสำคัญ : -
น้ำหนักสุทธิ : 1 กิโลกรัม
ราคา : 450 บาท
 

ชื่อสินค้า : ปลากระบอกร้า 
ส่วนประกอบสำคัญ : -
น้ำหนักสุทธิ : 1 กิโลกรัม
ราคา : 450 บาท
 

ชื่อสินค้า : กะปิ
ส่วนประกอบสำคัญ : -
น้ำหนักสุทธิ : 1 กิโลกรัม
ราคา : 200 บาท
 

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง