กลุ่มอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งปากน้ำปราณ จ.ประจวบคีรีขันธ์ กลุ่มอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งปากน้ำปราณ จ.ประจวบคีรีขันธ์
281 view

ชื่อร้าน/กลุ่มเครือข่าย :  กลุ่มอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งปากน้ำปราณ จ.ประจวบคีรีขันธ์
ผลิตภัณฑ์ชุมชน : สินค้าอาหารทะเลแปรรูป และการท่องเที่ยววิถีคนปากน้ำปราณ
ที่อยู่ :  136/1 ม.1 ต.ปากน้ำปราณ อ.ปราณบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77120
เบอร์โทรศัพท์/Line : 089 919 3869 (คุณสมเดช นาคี)

ชื่อสินค้า : ปลาหมึกหยองเต่าทอง
ส่วนประกอบสำคัญ : เนื้อปลาหมึกล้วน
น้ำหนักสุทธิ : 80 กรัม
ราคา : 100 บาท
 

ชื่อสินค้า : ปลาหมึกหยองหิมะ
ส่วนประกอบสำคัญ :  เนื้อปลาหมึกล้วน
น้ำหนักสุทธิ : 140 กรัม
ราคา : 100 บาท
 

ชื่อสินค้า : ปลาหมึกกรอบ
ส่วนประกอบสำคัญ : เนื้อปลาหมึก
น้ำหนักสุทธิ : 100 กรัม
ราคา : 100 บาท
 

ชื่อสินค้า : ปลาแผ่นกรอบ
ส่วนประกอบสำคัญ : เนื้อปลา
น้ำหนักสุทธิ : 100 กรัม
ราคา : 60 บาท
 

ชื่อสินค้า : ปลาหมึกกระตอยแห้ง
ส่วนประกอบสำคัญ : ปลาหมึกกล้วย
น้ำหนักสุทธิ : 180 กรัม
ราคา : 100 บาท
 

ชื่อสินค้า : ปลาหมึกเชอรรี่
ส่วนประกอบสำคัญ : เนื้อปลาหมึก
น้ำหนักสุทธิ : 140 กรัม
ราคา : 100 บาท
 

ชื่อสินค้า : ปลาหมึกหยองเต่าทอง
ส่วนประกอบสำคัญ : เนื้อปลาหมึกล้วน
น้ำหนักสุทธิ : 80 กรัม
ราคา : 100 บาท
 

ชื่อสินค้า : ปลาหวาน
ส่วนประกอบสำคัญ :  เนื้อปลาทองแทง
น้ำหนักสุทธิ : 400 กรัม
ราคา : 100 บาท
 

ชื่อสินค้า : ปลาแดดเดียว
ส่วนประกอบสำคัญ : เนื้อปลาอีโต้
น้ำหนักสุทธิ : 400 กรัม
ราคา : 100 กรัม
 

ชื่อสินค้า : ขนมปังกรอบใส่สับปะรส
ส่วนประกอบสำคัญ : เนื้อสับปะรส
น้ำหนักสุทธิ : 150 กรัม
ราคา : 40 บาท
 

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง