กลุ่มอนุรักษ์มหาชัยฝั่งตะวันออก จ.สมุทรสาคร กลุ่มอนุรักษ์มหาชัยฝั่งตะวันออก จ.สมุทรสาคร
127 view

ชื่อร้าน/กลุ่มเครือข่าย :  กลุ่มอนุรักษ์มหาชัยฝั่งตะวันออก
ผลิตภัณฑ์ชุมชน : สินค้าแปรรูป เกลือสปาเท้า , ยาหม่องสมุนไพรเหงือกปลาหมอ , น้ำปลาหวานกุ้งลอย และกะปิคั่วสมุนไพร
ที่อยู่ :  7/13 ม.3 ต.โคกขาม อ.เมือง จ.สมุทรสาคร 74000
เบอร์โทรศัพท์  081 443 6425 , 083 605 7747 (คุณอัมพร)

ชื่อสินค้า : เกลือสปาเท้า
ส่วนประกอบสำคัญ : -
น้ำหนักสุทธิ : -
ราคา : 60 บาท
 

ชื่อสินค้า : ยาหม่องสมุนไพรเหงือกปลาหมอ
ส่วนประกอบสำคัญ : -
น้ำหนักสุทธิ : -
ราคา : 80 บาท (ขวดใหญ่) , 35 บาท (ขวดเล็ก)
 

ชื่อสินค้า : น้ำปลาหวานกุ้งลอย 
ส่วนประกอบสำคัญ : -
น้ำหนักสุทธิ : -
ราคา : 40 บาท
 

ชื่อสินค้า : กะปิคั่วสมุนไพร
ส่วนประกอบสำคัญ : -
น้ำหนักสุทธิ : -
ราคา : 40 บาท

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง