บ้านปากน้ำเวฬุ วิถีชีวิตไร้แผ่นดิน บ้านปากน้ำเวฬุ วิถีชีวิตไร้แผ่นดิน
416 view

ชื่อร้าน/กลุ่มเครือข่าย :  กลุ่มชุมชนชายฝั่งรักษ์บ้านโรงไม้ บ้านปากน้ำเวฬุ
ผลิตภัณฑ์ชุมชน : สินค้าอาหารทะเลแปรรูป และ การท่องเที่ยววิถีชีวิตไร้แผ่นดิน เยี่ยมชมเหยี่ยวแดง และทะเลแหวก หาดทรายสีดำ
ที่อยู่ :  84 ม.2 ต.บางชัน อ.ขลุง จ.จันทบุรี 22110
เบอร์โทรศัพท์ : 090 501 3023 (คุณไพริน โอฬารไพบูลย์)

ชื่อสินค้า : กุ้งแห้ง
ส่วนประกอบสำคัญ : กุ้งแห้ง
น้ำหนักสุทธิ : แพ็คถุง/ครึ่งกิโลกรัม
ราคา : 1,700 บาท (ใหญ่) , 1,600 บาท (กลาง) , 1,400 บาท (เล็ก) 
 

ชื่อสินค้า : ปลาเก๋ย
ส่วนประกอบสำคัญ : ปลาเก๋ย
น้ำหนักสุทธิ : 1 กิโลกรัม
ราคา : 500 บาท (ตัดหัว) , 250 บาท (ไม่ตัดหัว)
 

ชื่อสินค้า : ไข่ปลา
ส่วนประกอบสำคัญ : ไข่ปลา
น้ำหนักสุทธิ : 1 กิโลกรัม
ราคา : 1,600 บาท
 

ชื่อสินค้า : ปลากระบอกแดดเดียว
ส่วนประกอบสำคัญ : ปลากระบอกแดดเดียว
น้ำหนักสุทธิ : 1 กิโลกรัม
ราคา : 350 บาท
 

ชื่อสินค้า : กะปิเคย 
ส่วนประกอบสำคัญ : -
น้ำหนักสุทธิ : 1 กิโลกรัม/ครึ่งกิโลกรัม
ราคา : 300 บาท (1 กิโลกรัม) , 150 บาท (ครึ่งกิโลกรัม)
 

ชื่อสินค้า : น้ำพริกกุ้งแห้ง
ส่วนประกอบสำคัญ : -
น้ำหนักสุทธิ : -
ราคา : 100 บาท (แพ็ค)

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง