กลุ่มสมาคมประมงพื้นบ้านหัวไทร กลุ่มสมาคมประมงพื้นบ้านหัวไทร
772 view

ชื่อร้าน/กลุ่มเครือข่าย : กลุ่มสมาคมประมงพื้นบ้านหัวไทร
ผลิตภัณฑ์ชุมชน : ทางกลุ่มเราตระหนักถึงความสำคัญของการอนุรักษ์ และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ ให้มีความอุดมสมบูรณ์ หลังจากที่ชุมชนเผชิญกับสถานการณ์ทรัพยากรทางทะเลลดลง และส่งผลต่อการดำรงชีพของชุมชนชาวประมงพื้นบ้าน จนเกิดการรวมตัวของชาวชุมชนในการอนุรักษ์ฟื้นฟูระบบนิเวศทางทะเลเชิงบูรณาการ มาตั้งแต่ปี 2552 เพื่อแก้ไขปัญหาทรัพยากรทางทะเลผ่านการวิจัยและพัฒนาการสร้างแหล่งที่อยู่อาศัยสัตว์น้ำ การขยายพันธุ์สัตว์น้ำ และการส่งเสริมศักยภาพชุมชน ผ่านการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน จนปัจจุบันทรัพยากร และระบบนิเวศทางทะเลได้กลับคืนมาทำให้ชาวบ้านสามารถดำรงชีพ สร้างงาน สร้างรายได้ เกิดการต่อยอดแปรรูปอาหารทะเลในหลากหลายผลิตภัณฑ์
ที่อยู่ : หมู่ 6 ต.เกาะเพชร อ.หัวไทร จ.นครศรีธรรมราช 80170
โทรศัพท์ :  093 695 3702

ชื่อสินค้า : ปลาเกล็ดสีขาวผีเสื้อ
ส่วนประกอบสำคัญ : ปลาเกล็ดขาว 100%
น้ำหนักสุทธิ : 100 กรัม
ราคา : -
 

ชื่อสินค้า : ปลาโคบเส้น (รสหวาน)
ส่วนประกอบสำคัญ : ปลาตะเพียนทะเล 100%, น้ำตาล
น้ำหนักสุทธิ : 100 กรัม
ราคา : -
 

ชื่อสินค้า : ปลาโคบเส้น (รสดั้งเดิม)
ส่วนประกอบสำคัญ : ปลาตะเพียนทะเล 100%
น้ำหนักสุทธิ : 100 กรัม
ราคา : -
 

ชื่อสินค้า : ปลาเกล็ดขาวแห้ง
ส่วนประกอบสำคัญ : ปลาเกล็ดขาว 100%
น้ำหนักสุทธิ : 100 กรัม
ราคา : -

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง