กลุ่มชาวเลบ้านราไวย์ กลุ่มชาวเลบ้านราไวย์
449 view

 

ชื่อร้าน/กลุ่มเครือข่าย : กลุ่มชาวเลบ้านราไวย์
ผลิตภัณฑ์ชุมชน : กลุ่มชาวเลบ้านราไวย์มีอาชีพประมงเพียงด้านเดียวไม่มีอาชีพเสริมขณะนี้ประสบปัญหาขายปลาไม่ได้ เกิดการขาดแคลนเครื่องอุปโภคบริโภค โดยได้รับคำแนะนำจากหลายภาคส่วน มูลนิธิชุมชนไทย และพันธมิตร ให้นำปลาที่จับได้มาแปรรูปเป็นปลาเค็มตากแห้งก่อให้เกิดแนวคิด “อาหารทะเลแช่แข็ง และอาหารทะเลตากแห้ง” จึงได้ร่วมมือช่วยกันทำปลาเค็มตากแห้ง เพื่อนำไปจัดส่งจำหน่าย ให้กับเครือข่ายกลุ่มชาติพันธุ์ภาคเหนือและประชาชนทั่วไป เป็นการส่งเสริมวัฒนธรรมการแลกเปลี่ยนของสังคมไทยให้เข้มแข็ง และกำลังพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์สินค้า “หนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP)” อย่างหนึ่งของชุมชนชาวเลบ้านราไวย์ ต่อไป
ที่อยู่ : หมู่ 2 ต.ราไวย์ อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83130
โทรศัพท์ : 089 651 789 (นายหงีม ดำรงเกษตร ประธานกลุ่ม) , 089 651 7892 (นายอรุณ โสฬส นายกเทศมนตรี)

ชื่อสินค้า : ปลาทะเลตากแห้ง
ส่วนประกอบสำคัญ : ปลาทะเลทุกชนิด
น้ำหนักสุทธิ : 1 กิโลกรัม
ราคา : 200 บาท

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง